Alin Simota a fost condamnat la un an de închisoare

Iată motivarea judecătorilor de la Petroşani care au decis condamnarea:
În baza art. 386 C.p.p. şi a art. 5 Cod penal dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, în infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.. Condamnă inculpatul SIMOTA ALIN, în prezent arestat preventiv în altă cauză şi deţinut în arestul IPJ Alba, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţa, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă prev. de art. 6 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.. În baza art. 67 al.2 Cod penal , aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii, pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a pedepsei, a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a şi b Cod penal. În baza art. 65 alin.(1) C. pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a şi b Cod penal, ca pedeapsă accesorie, pe durata şi în condiţiile art.65 al.3 C.pen. În baza art. 19 rap. la art. 397 C.p.p. şi art. 1357 şi urm. C.civ. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Hunedoara şi obligă inculpatul Simota Alin, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SIMAR SRL Petroşani prin lichidator judiciar Insolvent Consult SPRL cu sediul în Deva str. Mihai Eminescu, nr. 11,ap.2, jud. Hunedoara , la plata sumei de 412458,50 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate de la data scadenţei până la data plăţii efective a prejudiciului în conformitate cu prevederile art. 119 al.1 şi art. 120 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În baza art. 397 alin. 2 din C. pr. pen. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 249 alin. 5 din C. pr. pen., menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 1261/P/2012 din data de 05.12.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani asupra imobilului bloc de locuinţe cu D+ P+ 2E+ M în suprafaţă desfăşurată de 3075 m 2, pe fundaţie de beton, pereţi zidărie cărămidă, acoperiş şarapantă, învelitoare ţiglă, cu 28 apartamente, 19 garaje, demisol şi 16 boxe, înscris în CF 61168, nr. crt. A1, nr. topo 1691, aparţinând SC Simar SRL Petroşani, până la concurenţa sumei de 412458,50 lei. În baza art. 274 alin. 1 şi 3 C.p.p. obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SIMAR SRL Petroşani prin lichidator judiciar Insolvent Consult SPRL , la plata sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea prezentei hotărâri la Oficiului Registrului Comerţului . În temeiul art. 6 alin. 1 din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si funcţionarea cazierului fiscal, dispune comunicarea prezentei hotărâri Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara, pentru efectuarea menţiunilor conform legii. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.02.2015.