APA SERV-RAPORT DE ACTIVITATE PE 2017 ÎN CONSILIUL LOCAL DE LA PETROȘANI

În cadrul ședinței din 29 martie, directorul Costel Avram, a prezentat principalele activități ale operatorului regional de apă și canalizare în municipiul Petroșani, în anul 2017.

 
”În decursul anului 2017 Apa Serv Valea Jiului, a furnizat serviciile de apă potabilă, prin facturarea unui număr mediu de 14.214 abonaţi, respectiv unui număr de 26.731 persoane. Cantitatea de apă facturată a fost de 1.243.222 mc apă potabilă şi 1.525.098 mc apă uzată evacuată şi apă meteorică. Ca urmare a atragerii de noi clienţi sau prin reactualizare datorită schimbării proprietarilor au fost încheiate  un număr de 505 de contracte pentru persoane fizice si un număr de 44 contracte pentru persoane juridice”, a precizat Costel Avram.
Acesta a explicat că, în activitatea sa curentă, s-a bucurat de sprijin din partea autorităților publice locale de la Petroșani și în mod expres de relația cu primarul Tiberiu Iacob Ridzi.
Valoarea creanţelor  pe care APA SERV VALEA JIULUI le are de recuperat din Municipiul Petrosani la data de 31 decembrie 2017 este de 3.135.234 lei, după următoarea structură:
-agenți economici: 404.759 lei (12,91%);
-populație: 1.813.535 lei (57,84%);
-asociații de proprietari: 917.121 lei (29,25%).
Activităţi desfăşurate pentru recuperarea debitelor restante:
-411 somaţii pentru debite restante
-95 de angajamente de plata pentru eşalonarea debitelor a căror valoare totală este de 213.408 lei
-Au fost calculate 53 de prejudicii pentru abonații care au fost depistați branșați ilegal la rețeaua de apă potabilă
-1216 abonaţi pe ordinele de debranşare în sumă totala de 008 lei.
-121 lei sumă recuperată din ordinele de debranşare emise
-82 abonaţi debranşaţi-
-182 convocatoare pentru conciliere
-153 dosare înaintate Serviciului Juridic în vederea acționării în judecată-
-102 cereri de executare silită în urma sentinţelor judecătoreşti
-51 plângeri penale pentru branşare ilegală
 
Apa Serv i-a informat pe acționarii din Petroșani că, din fondurile europene contractate în etapa de programare 2014-2020 pentru municipiul Petroșani sunt prevăzute următoarele investiţii, cu o valoare totală de  58.632.137  lei.