Articole pirotehnice din clase interzise la comercializare către publicul larg, confiscate de către poliţiştii structurii de profil din cadrul I.P.J. Hunedoara, în urma unei acţiuni

În cursul zilei de ieri, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase, din cadrul I.P.J. Hunedoara, au efectuat activităţi de verificare a legalității desfășurării operațiunilor cu articole pirotehnice de către persoanele fizice și juridice, pe raza municipiului Brad.
În urma controalelor, poliţiştii au stabilit că un bărbat în vârstă de 57 de ani oferea spre vânzare, la punctul de lucru al societăţii pe care o administra, situat în municipiul Brad, 55 de baterii de artificii (articole pirotehnice din categoria F2 şi F3 – în valoare de circa 5.000 de lei), care nu sunt permise la comercializare către publicul larg.
Artificiile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, în cauză poliţiştii întocmitnd dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de operaţiuni fără drept cu articole pirotehnice.
O faptă asemănătoare a fost constatată de poliţişti la data de 09.12.a.c., pe raza municipiului Deva.
La acea dată, în urma controalelor efectuate, poliţiştii au identificat o femeie în vârstă de 38 de ani, din Deva, care comercializa 425 de baterii de artificii din categoria F 2 și F3 şi 137 de baterii de artificii din categoria T1, fără a respecta prevederile legale în acest domeniu.
Vă reamintim că, potrivit legii (H.G. 1102/2014 privind stabilirea
condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice),
articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:
a) articole pirotehnice de divertisment;
b) articole pirotehnice de scenă;
c) alte articole pirotehnice.
Articolele pirotehnice de divertisment la rândul lor se clasifică în
următoarele categorii:
a) categoria F1: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;
b) categoria F2: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii restrânse;
c) categoria F3: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii deschise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;
d) categoria F4: articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de "articole pirotehnice de divertisment de uz profesional", care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot
nu este dăunător sănătăţii umane.
Articolele pirotehnice de scenă se împart în următoarele categorii:
a) categoria T1: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă care prezintă un risc scăzut;
b) categoria T2: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.
Alte articole pirotehnice se clasifică în următoarele categorii:
a) categoria P1: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;
b) categoria P2: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.
Limite de vârstă:
Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.
Articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi alte articole pirotehnice
din categoria P1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.
Pentru a putea deţine, comercializa, transporta şi folosi articole
pirotehnice, persoanele juridice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz.
Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor
explozive, republicată şi modificată, numai persoanele juridice autorizate au dreptul să deţină şi să comercializeze articole pirotehnice, după cum urmează:
Persoane juridice autorizate :
a. nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din categoriile pentru care au fost autorizate;
b. nu pot comercializa către populaţie articole pirotehnice din categoriile 2-4/F2-F4. Obiectele pirotehnice din categoria 1/F1 pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului;
c. organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din
categoriile 3/F3 şi 4/F4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută
jocurile respective.
Persoanele fizice
a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa
orice altă operaţiune cu articole pirotehnice din categoriile 2-4, P.2 şi T.2 .
b. pot deține si folosi articole pirotehnice din categoria 1/F1 tot timpul
anului, dar nu le pot confecţiona, importa sau comercializa.
Folosirea articolelor pirotehnice SE INTERZICE în următoarele
situaţii:
a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4
niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune,
de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;
g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.
În perioada următoare, poliţiştii hunedoreni vor intensifica acţiunile de verificare a legalităţii comercializării articolelor pirotehnice de către agenţii economici sau persoanele fizice autorizate. Controalele vor viza aspecte privind deţinerea, depozitarea, comercializarea, transportul şi folosirea articolelor
pirotehnice.