Breaking News : SOLUȚIA DATĂ DE MAGISTRAȚII DE LA INALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE ÎN CAZUL BERBECEANU

Urmare solicitărilor dumneavoastră, vă transmitem, alăturat, soluţia dispusă în dosarul nr. 2738/1/2014 al Secţiei penale a instanţei supreme.

– I. În temeiul art.386 alin.1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Mureşan Ioan din infracţiunile de abuz în serviciu şi represiune nedreaptă prevăzute de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cod penal şi art.283 alin.1 şi 2 Cod penal în infracţiunile de represiune nedreaptă prevăzută de art.283 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal (fapta din 23 octombrie 2013) şi abuz în serviciu prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cod penal (faptă comisă după data de 01 februarie 2014). 1. În temeiul art.283 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal (fapta din 23 octombrie 2013), condamnă pe inculpatul Mureşan Ioan la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi g Cod penal pe o durată de 3 ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile prev. de art.68 alin.1 lit.c Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de represiune nedreaptă. În temeiul art.65 Cod penal, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi g Cod penal ca pedeapsă accesorie. 2. În temeiul art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cod penal (fapta comisă după de data de 01 februarie 2014), condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 5 (cinci) ani şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi g Cod penal pe o durată de 3 ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile prev. de art.68 alin.1 lit.c Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. În temeiul art.65 Cod penal, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi g Cod penal ca pedeapsă accesorie. 3. În temeiul art.321 alin.1 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual. În baza art.38 alin.1 raportat la art.39 alin.1 lit.b Cod penal şi art.10 Legea nr.187/2012, contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă, inculpatul Mureşan Ioan urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 închisoare, la care se adaugă sporul de o treime din totalul celorlalte două pedepse, respectiv, 2 ani închisoare, în final, 7 (şapte) ani închisoare, cu executare în regim privativ de libertate. În baza art.45 alin.1, 2 lit.a şi art.5 Cod penal, obligă inculpatul să execute alături de pedeapsa principală pedeapsa complementară cea mai grea constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi g Cod penal, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale; precum şi pedeapsa accesorie cea mai grea, respectiv interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi g Cod penal. II. În temeiul art.386 alin.1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Muntean Alin Mirel din infracţiunile de abuz în serviciu şi complicitate la represiune nedreaptă prevăzute de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cod penal şi art.48 raportat la art.283 alin.1 şi 2 Cod penal în infracţiunea de complicitate la represiune nedreaptă prevăzută de art.48 raportat la art.283 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal. 1. În temeiul art.48 raportat la art.283 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Muntean Alin Mirel la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi g Cod penal pe o durată de 3 ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile prev. de art.68 alin.1 lit.c Cod penal, pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de represiune nedreaptă. În temeiul art.65 Cod penal. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi g Cod penal ca pedeapsă accesorie. 2. În temeiul art.321 alin.1 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual. În baza art.38 alin.1 raportat la art.39 alin.1 lit.b Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă, inculpatul Muntean Alin Mirel urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 închisoare, la care se adaugă sporul de o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv, 1 an închisoare, în final, 4 (patru) ani închisoare, cu executare în regim privativ de libertate. În baza art.45 alin.1, 2 lit.a şi art.5 Cod penal, obligă inculpatul să execute alături de pedeapsa principală pedeapsa complementară cea mai grea, constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi g Cod penal, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale; precum şi pedeapsa accesorie cea mai grea, respectiv interzicerea exerci?iului drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi g Cod penal. III. În temeiul art.386 alin.1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Cean Nicolaie Ioan din infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art.132 din Legea nr.78/2000 şi art.297 alin.1 Cod penal în infracţiunea de complicitate la represiune nedreaptă prevăzută de art.48 raportat la art.283 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal. În temeiul art.48 raportat la art.283 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Cean Nicolaie Ioan la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit.a şi b Cod penal pe o durată de 3 ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile prevăzute de art.68 alin.1 lit.c Cod penal, pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de represiune nedreaptă, pedeapsă ce se va executa în regim privativ de libertate. În temeiul art.65 Cod penal, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 lit.a şi b Cod penal ca pedeapsă accesorie. IV. În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 lit.a Cod procedură penală, achită pe inculpatul Berbeceanu Traian pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită prevăzută de art.289 alin.1 Cod penal raportat la art.7 lit.c din Legea nr.78/2000, sprijinire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art.367 alin.1 Cod penal, spălare a banilor prevăzută de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, republicată, fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art.322 alin.1 Cod penal, complicitate la delapidare prevăzută de art.48 alin.1 raportat la art.295 şi art.308 Cod penal, fals în declaraţii prevăzută de art.326 Cod penal. Constată că inculpatul Berbeceanu Traian a fost reţinut şi arestat preventiv de la data de 24.10.2013 până la data de 26.11.2013. V. 1. În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 lit.a Cod procedură penală, achită pe inculpatul Rusu Gheorghe pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită prevăzută de art.290 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, sprijinire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art.367 alin.1 Cod penal, spălare a banilor prevăzută de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, republicată, delapidare prevăzută de art.295 raportat la art.308 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art.322 alin.1 Cod penal; toate cu aplicarea art.41 alin.1 Cod penal. 2. În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 lit.c Cod procedură penală, achită pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art.8 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 şi art.41 alin.1 Cod penal 3. În temeiul art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/
2005 cu aplicarea art.35 alin.1, art.41 alin.1 şi art.43 alin.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Rusu Gheorghe la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit.a şi b Cod penal, pe o durată de 2 ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile prevăzute de art.68 alin.1 lit. c Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în stare de recidivă postexcutorie, pedeapsă ce se va executa în regim privativ de libertate. În temeiul art.65 Cod penal, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a şi lit. b Cod penal ca pedeapsă accesorie. În temeiul art.72 alin.1 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu de la data de 22.05.2014 până la data de 14.11.2014. VI. 1. În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 lit.a Cod procedură penală, achită pe inculpata Rusu Anca pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită prevăzută de art. 290 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, spălare a banilor prevăzută de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, republicată, delapidare prevăzută de art.295 raportat la art.308 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată (134 de infracţiuni) prevăzută de art.322 alin.1 Cod penal. 2. În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 lit.b teza a II a Cod procedură penală, achită pe aceeaşi inculpată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. 3. În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 lit.c Cod procedură penală, achită pe aceeaşi inculpată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art.8 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. Constată că inculpata Rusu Anca a fost reţinută şi arestată la domiciliu din data de 22.05.2014 până la data de 29.07.2014. VII. În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 lit.a Cod procedură penală, achită pe inculpatul Urs Ion Vasile pentru săvârşirea infracţiunilor de mărturie mincinoasă prevăzută de art.273 alin.1 cu aplicarea art.5 Cod penal, complicitate la delapidare prevăzută de art.48 alin.1 raportat la art.295 şi art.308 Cod penal, complicitate la spălare a banilor prevăzută de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, republicată. VIII. În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 lit.a Cod procedură penală, achită pe inculpatul Mihalache Mihai Adrian pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă prevăzută de art.273 alin.1 şi 2 lit.d Cod penal. IX. 1. În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 lit.b teza a II a Cod procedură penală, achită pe inculpata persoana juridică SC Uranus Junior 2003 SRL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. 2. În temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 lit.c Cod procedură penală, achită pe aceea?i inculpată persoană juridică pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art.8 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. X. 1. Obligă inculpaţii Mureşan Ioan, Muntean Alin Mirel şi Cean Nicolaie Ioan, la plata sumelor de 97.632 lei cu titlu de daune materiale reprezentând diferenţe salariale şi 100.000 euro cu titlu de daune morale, în solidar, către partea civilă Berbeceanu Traian. 2. Obligă inculpaţii Mureşan Ioan, Muntean Alin Mirel şi Cean Nicolaie Ioan, să plătească, în solidar, părţii civile Berbeceanu Traian sumele de 37.206 lei reprezentând cheltuieli judiciare ocazionate de judecată, respectiv de 15.759 lei reprezentând cheltuieli judiciare la urmărirea penală. 3. În temeiul art.397 alin.1 raportat la art.19 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Rusu Gheorghe la plata sumei de 95.821 lei şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu titlu de daune materiale. XI. Dispune ridicarea măsurii asiguratorii instituită prin Ordonanţa nr.386/D/P/2013 din 04.07.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală asupra bunurilor SC Uranus Junior 2003 SRL. XII. Dispune restituirea documentelor în original aflate în volumul 10 (filele 5-70, 74-122, 140-182) din dosarul de urmărire penală nr.386/D/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Structura Centrală. XIII. 1. În temeiul art.274 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţii Mureşan Ioan, Muntean Alin Mirel la plata sumelor de câte 8.000 lei şi pe inculpatul Cean Nicolaie Ioan la plata sumei de 4.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat ocazionate de judecata în fond şi respectiv pe inculpaţii Mureşan Ioan, Muntean Alin Mirel la plata sumelor de câte 8.000 lei şi pe inculpatul Cean Nicolaie Ioan la plata sumei de 4.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare pentru faza de urmărire penală. 2. În temeiul art.274 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Rusu Gheorghe la plata sumei de câte 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat ocazionate de judecată în fond şi suma de 7.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare realizate în faza de urmărire penală. 3. Cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea inculpaţilor Berbeceanu Traian, Rusu Anca, Urs Ion Vasile şi Mihalache Mihai Adrian şi persoana juridică SC Uranus Junior 2003 SRL rămân în sarcina statului. 4. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Muntean Alin Mirel, Urs Ioan Vasile, Mihalache Mihai Adrian şi SC Uranus Junior 2003 SRL în sumă de câte 2.000 de lei (calculată conform art.5 alin.1 lit.c, alin.3 şi 4 din Protocolul privind stabilirea onorarilor avocaţilor desemnaţi din oficiu), rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Magistrat asistent

Viorel Ciobanu