Casa de Cultură din Hunedoara, reabilitată printr-un proiect finanțat de Consiliului Județean Hunedoara. Contractul de execuție a lucrărilor a fost semnat!

Joi, 9 iulie 2020, s-a semnat contractul privind achiziția publică de execuție de lucrări la obiectivul „Reabilitare Casa de Cultură Municipiul Hunedoara”.

Realizarea acestui proiect este posibilă în baza asocierii dintre Consiliul Local Hunedoara și Consiliul Județean Hunedoara și are ca scop redarea acestui imobil scopului pentru care a fost construit.

În cadrul contractului vor fi executate lucrări de refuncționalizare și/sau compartimentare a unor spații existente, lucrări de finisaje interioare (cu restaurarea și refacerea elementelor de decorație arhitecturală), lucrări de refacere a pardoselii și a scărilor, lucrări de recondiționare și restaurare a tâmplăriei (cu schimbarea elementelor deteriorate), modernizarea birourilor și grupurilor sanitare, revizuirea instalației electrice și de iluminat, precum și lucrări de finisaje exterioare.
Contractul de execuție a lucrărilor a fost atribuit la sfârșitul lunii iunie 2020 asocierii SC METALPROD WEST SRL – SC CONSTRUCTUS SRL.


Valoarea contractului este de 13.189.552,13 (TVA inclus), iar durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni de la data primirii Ordinului de începere a lucrărilor.