CĂTRE: OBSERVATORUL NAȚIONAL TV – ADRESA GĂRZII FORESTIERE TIMIȘOARA! SANCȚIUNI APLICATE!

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR Șl PĂDURILOR
GARDA FORESTIERĂ TIMIȘOARA
Către: OBSERVATORUL NAȚIONAL
e-mail : redactia@observatorulnational.ro
Referitor la: sesizarea nr. 6072 / 20.05.2022

Urmare a sesizării dvs., transmisă prin e-mail din 20.05.2022, înregistrată la Garda Forestieră Timișoara cu nr.6072/20.05.2022, referitoare la posibile ilegalități petrecute pe raza Ocolului Silvic Ilia, în zona comunei Gurasada, jud. Hunedoara, vă comunicăm următoarele:
Agenți constatatori din cadrul Gărzii Forestiere Timișoara, s-au deplasat în perioada 02-07.06.2022, la Ocolul Silvic Ilia și pe raza comunei Gurasada. Întrucât au fost semnalate prin SNUAU 112 posibile aspecte ilegale cu privire la un transport de material lemnos efectuat în data de 19.05.2022, în jurul orelor 16:09, cu o autoutilitară având numărul de înregistrare HD 31 LRA, agenții constatatori ai Gărzii Forestiere Timișoara au constituit o echipă mixtă de verificare împreună cu agenți din cadrul IPJ Hunedoara — Serviciul de Ordine Publică — Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol.

Cu privire la transportul de material lemnos efectuat cu autoutilitara cu număr de înmatriculare HD 31 LRA în data de 19.05.2022, s-au constatat următoarele :
Pădurarul titular al cantonului silvic 8 Visca, din cadrul Ocolului Silvic Ilia, a emis în data de 19.05.2022, ora avizul de însoțire materiale lemnoase AP22001329000206847705190826, la solicitarea beneficiarului (persoană fizică), pentru cantitatea de 2,976 mc lemn de foc din speciile cer și carpen.

Avizul are înscris numărul de înmatriculare al mijlocului de transport HD 77 LRA, care din verificările efectuate corespunde unui autovehicul marca VW Golf.
Din declarația verbală a pădurarului a rezultat faptul că la momentul emiterii avizului de însoțire materiale lemnoase, a observat pe autoutilitară numărul de înmatriculare HD 77 LRA, acest număr de înmatriculare fiind indicat și de persoana fizică beneficiară a transportului de material lemnos.
Din declarația verbală a persoanei fizice beneficiare a transportului de material lemnos, rezultă că din eroare a indicat numărul de înmatriculare 1–1D 77 LRA și nu HD 31 LRA, ambele mijloace de transport fiind ale familiei.

În cauză, nu se poate proba faptic dacă numărul de înmatriculare HD 77 LRA a fost sau nu montat pe autoutilitara înregistrată cu numărul de înregistrare 1–1D 31 LRA, la data de 19.05.2022, deoarece nu a fost depistat în trafic cu acest număr, la transportul materialului lemnos și se poate proba doar faptul că a fost introdus în aplicația Sumal 2.0 un număr de înmatriculare diferit față de cel al mijlocului de transport efectiv (nu se putea transporta cantitatea de 2,976 mc lemn de foc cu autoturismul VW Golf).

Astfel, pădurarul emitent al avizului de însoțire a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2000 lei conform art. 19, alin. (5) din Legea 171/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Cu privire la proveniența materialului lemnos s-a constatat că la solicitarea proprietarei (persoană fizică) a fost constituită, cu respectarea prevederilor legale, partida 2100132908240, de către Ocolul Silvic Ilia, în teren din afara fondului forestier național acoperit cu vegetație forestieră, cu un volum de 73,33 mc. Această partidă este exploatată de SC Marydan Pogan SRL.

Întrucât la verificările din teren s-a constatat că SC Marydan Pogan SRL. nu a îndeplinit obligația consemnată la art. 33 din OM nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3000 lei, conform art. 18. lit. d din Legea nr. 171/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Tot cu ocazia verificărilor în teren au fost constatate 31 de cioate nemarcate, cu un volum calculat de 8,023 mc și o valoare a prejudiciului de 1807,94 lei. Persoana fizică beneficiară a transportului de material lemnos din data de 19.05.2022, a declarat că a tăiat arborii nemarcați, fapt pentru care a fost sanctionat contravențional cu amendă în valoare de 5000 lei, conform art. 8. alin. (3), lit. a din Legea nr. 171/2010 cu modificările și completările ulterioare.

S-au extins verificările și pe raza cantonului silvic 8 Visca, unde s-a constatat că este constituită, cu respectarea prevederilor legale, în fond forestier național, partida 2100132905400, cu un volum de 2111,92 mc. Această partidă este exploatată de SC Roxan Forest SRL.

Întrucât la verificările din teren s-a constatat că SC Roxan Forest SRL. nu a îndeplinit obligația consemnată la art. 33 din OM nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3000 lei, conform art. 1 8, lit. d din Legea nr. 171/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Pe suprafața parchetului nu au fost identificați arbori tăiați fără drept.
Cu stimă,
INSPECTOR ȘEF
Ciprian Lupean