Colegiul Tehnic “ Constantin Brȃncuşi” din orașul Petrila a avut oportunitatea de a desfășura o etapă importantă a proiectului: ”Unde ne aflăm- stimularea interesului  în resursele zonei” (Where We Are – Recovery of  Interest in the Resources of  the Territory)

Colegiul Tehnic “ Constantin Brȃncuşi” din orașul Petrila a avut oportunitatea de a desfășura o etapă importantă a proiectului: ”Unde ne aflăm- stimularea interesului  în resursele zonei” (Where We Are – Recovery of  Interest in the Resources of  the Territory). 

Alături de profesorii din cadrul Colegiului, la activități au participat profesori de la instituții partenere, mai exact, de la   Istituto Comprensivo G. De Petra-Italia, “Flatrat e dijes”- Albania şi Zespół Szkół w Czerśli, Polonia.

          Proiectul  cumulează  experiența a patru țări în ceea ce privește resursele teritoriale. Pe parcursul derulării activităților a avut loc un interesant schimb de informații cu privire la importanța cunoașterii și stimulării interesului în redescoperirea acestor resurse particulare. Interacțiunea profesorilor din medii culturale europene diferite a permis acumularea de noi cunoștințe și, desigur, a fost stimulată creativitatea elevilor.

Desfășurarea activităților din acest program Erasmus a fost posibilă prin finanțarea primită de la Uniunea Europeană (Erasmus+). Trebuie menționat sprijinul  financiar oferit de domnul Jurca Vasile, primarul orașului Petrila, împreună  cu membrii Consiliului local.

Profesorii din școlile partenere au avut ocazia de a vizita formațiunile gimnaziale ale Colegiului Tehnic “Constantin Brȃncuşi” interacționând cu elevii și profesorii români, împărtășind experiențe și exemple de bune practici.

În cadrul schimbului de experiențã, profesorii strãini au ajuns la stația de epurare a apei de la Jieț, precum și sediul S.C. Apa Serv Petroşani, au fost impresionați de peisajul din ȋmprejurimile oraşului Petrila și de Transalpina – cel mai înalt și frumos drum din țară. 

Evenimentul s-a finalizat printr-un spectacol la care au fost invitaţi elevi, părinţi, cadre didactice, reprezentanții oficiali ai oraşului. Spectacolul a fost realizat de elevii Colegiului, sub  ȋndrumarea cadrelor didactice.