Combaterea radicalizării teroriste este o prioritate pentru Uniunea Europeană și pentru România

0

Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Justiției și Serviciul Român de Informații, a elaborat proiectul de lege pentru transpunerea în legislația națională a  Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului.

 

Proiectul de lege este supus procedurii de transparență decizională, poate fi studiat pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne

(http://81.181.207.101/frontend/documente_transparenta/183_1548159039_Proiect%20lege%20modificare%20Legea%20nr.535_2004.pdf), iar persoanele fizice și juridice interesate să transmită propuneri referitoare la actul normativ pot face acest lucru pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, începând de la data postării, la adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro.

 

Prin proiect se propune modificarea cadrului legal în materia prevenirii și combaterii terorismului, inclusiv prin redefinirea şi actualizarea conceptului de terorism și punerea acestuia în acord cu prevederile actului european menționat, precum şi incriminarea în mod explicit a anumitor fapte.

 

O componentă importantă în ceea ce privește combaterea radicalizării teroriste este legată de contracararea mesajelor care instigă la săvârșirea sau glorificarea unor acte de terorism, în special în mediul online.

 

Astfel, proiectul de lege inițiat de MAI transpune prevederi ale Directivei europene, potrivit cărora:

„Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că distribuirea sau punerea la dispoziția publicului prin orice mijloace, online sau offline, a unui mesaj, cu intenția de a instiga la săvârșirea uneia dintre infracțiunile aflate în sfera fenomenului terorist, atunci când un astfel de comportament, în mod direct sau indirect, inclusiv prin glorificarea actelor de terorism, promovează săvârșirea de infracțiuni de terorism, generând astfel riscul ca una sau mai multe astfel de infracțiuni să fie săvârșite, este incriminată ca infracțiune atunci când este săvârșită cu intenție.”

 

Proiectul legislativ instituie proceduri transparente prin care se realizează întreruperea transmiterii într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului prin intermediul căruia se face apologia actelor de terorism, se îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau se promovează idei, concepții sau doctrine, în scopul susținerii cauzei și activității entităților teroriste, prin eliminarea acestuia la sursă sau prin blocarea accesului la acesta.

 

Aplicarea măsurilor împotriva conținutului online de instigare publică se va realiza numai pe baza deciziei motivate a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), emisă la solicitarea motivată a autorității naționale în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, a unităților de parchet sau instanțelor competente, după caz.

 

Îndepărtarea acestor mesaje va fi făcută exclusiv în scopul prevenirii şi combaterii radicalizării  prin apologia actelor de terorism, instigarea la comiterea unui act de terorism sau promovarea de idei, concepții sau doctrine, în scopul susținerii cauzei și activității entităților teroriste și proiectul de lege oferă garanţii corespunzătoare precum informarea imediată a utilizatorilor, posibilitatea contestării în contencios administrativ, de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim prin aceste măsuri.

Aceste prevederi sunt general valabile la nivelul Uniunii Europene, Statele Membre fiind obligate să transpună Directiva în legislația națională.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here