COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA A INTRAT ÎN INSOLVENŢĂ

 
Tribunalul Hunedoara a decis deschidere procedurii de insolvenţă în cazul Complexului Energetic Hunedoara şi a desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu Casa de Insolvenţă GMC , având o remuneraţie provizorie de 3.000 lei pentru întreaga procedură. „Ia act că în prezenta cauză au fost înregistrate cererile de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de debitoarea Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA de către următorii creditori: – SC Instal Comimpex 2006 SRL Deva,jud.Hunedoara, – -SC UPSRM SA Petroşani,jud.Hunedoara, – -SC UPSROM Industry SRL Tg.Jiu,jud.Gorj, – -SC Fortex Food Distributions SRL Petroşani,jud.Hunedoara, – -SC Telecerna SRL Deva,jud.Hunedoara, – SC Artego SA TG.Jiu, jud.Gorj, – -SC Meridian Electro Construct SRL Piteşti,jud.Argeş, – -SC Devatrans SRL Deva,jud.Hunedoara, – -SC Deloitte Consultanţă SRL Bucureşti şi Muşat şi Asociaţii SPARL(în consorţiu) – – SC Thic Izolaţii Termice SRL Paşcani,jud.Iaşi, – – SC Messystech SRL Bucureşti, – SC UPSROM Industry SRL Petroşani,jud.Hunedoara, – – Grupul de Reparaţii Industriale şi Montaj Excavatoare X (G.R.I.M.E.X)Tg.Jiu. – -SC Armor Security SRL Crişcior -în insolvenţă prin adm.jud.CAPI Sonoc – – SC Constantin Grup SRL Bucureşti, – SC Hidroconstrucţia SA Bucureşti , – -SC Energo Montaj SA Bucureşti, – -SC Lazăr Company SRL Deva . În baza art.66 al.6 ,teza II din Legea 85/2014 cererile formulate de creditorii mai sus menţionaţi devin declaraţii de creanţă în prezenta cauză. Respinge cererea de intervenţie în interes propriu formulată de Sindicatul „Noroc Bun”, faţă de cererea debitoarei Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA de deschidere a procedurii insolvenţei . Ia act de renunţarea la judecată a cererilor de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA formulate de către creditorii : – SC Romlink –Invest SRL Miercurea Ciuc,jud.Harghita, SC Arteca Jilava SA Jilava,jud.Ilfov, – Boştină şi Asociaţii SPRL Bucureşti(actual Mocanu şi Asociaţii SPRL ), – -SC Delta Plus Trading Piteşti,jud.Argeş, – -SC Meridian Electroconstruct SRL Piteşti,(înregistrată la 27.05.2015) – – SC Brenntag SRL Chiajna,jud.Ilfov, – -Ureserv SA Brădet,jud.Gorj, – -SC Grupul Industrial Electrocontact SA Botoşani,jud.Botoşani, În baza art.59 al.3 din Legea nr.85/2014 fixează termen de control la data de 04.05.2016 . Prezenta minută se comunică de îndată administratorului judiciar provizoriu desemnat în cauză,iar hotărârea se comunică şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara pentru publicare în BPI . Cu apel în termen de 7 zile de la publicare în BPI. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Hunedoara. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 07.01.2016”, se arată în soluţia Tribunalului.