Comunicat de presa Arhivele Naționale: Cea de-a 26-a Reuniune EAG (European Archives Group) şi a cea de-a 39-a Conferinţă EBNA (European Board of National Archivists).

În contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Afacerilor Interne prin Arhivele Naționale ale României a organizat în perioada 6-7 iunie 2019, la București, un eveniment comun pentru a marca cea de-a 26-a Reuniune EAG (European Archives Group) şi a cea de-a 39-a Conferinţă EBNA (European Board ofNational Archivists).
Deschiderea oficială a lucrărilor a fost realizată de către Directorul Arhivelor Naţionale și şeful grupului de lucru român din cadrul EAG, domnul Cristian Aniţa.
Discuțiile au vizat continuarea și dezvoltarea cooperării între instituțiile europene de arhivă, utilizarea instrumentelor digitale în managementul arhivelor istorice, etapele parcurse de către Arhivele Naționale ale României în domeniul arhivelor digitale, amenințările cibernetice actuale.
Informații suplimentare:
EBNA (European Board of National Archivists – Adunarea Generală a directorilor administraţiilor naţionale de arhivă din statele membre ale Uniunii Europene) a fost înființată în anul 1999, fiind constituită din conducătorii Serviciilor Naționale de Arhivă ale
statelor membre ale Uniunii Europene. Conferinţele EBNA se organizează bianual de către ţara care deține președinția Consiliului UE la momentul respectiv. Întâlnirile au ca scop crearea unui cadru unic pentru reglementarea activității în domeniul de referinţă şi intensificarea colaborării în domeniul practicii şi teoriei arhivistice la nivel european şi al întăririi poziţiei arhivelor în statele membre.
EAG (European Archives Group – Grupul Arhivelor Europene) s-a constituit în anul 2006 pe baza Recomandării Consiliului UE din 2005 şi cuprinde experţi din cele 28 de state membre şi din cadrul organismelor UE. Grupul a stabilit în 2008 ca prioritare următoarele direcţii: arhivele şi Directiva europeană privind re-utilizarea informaţiei din sectorul public, relaţia dintre accesul direct şi cel on-line la arhive, rolul arhivelor electronice asupra
administraţiei şi societăţii, crearea unei reţelele europene de expertiză şi realizarea unui centru de excelenţă pentru arhiviştii europeni.
Arhivele Naţionale ale României au fost invitate să participe din anul 2006 la reuniunile EAG, având iniţial statutul de invitat, apoi, din anul 2007, de membru în cadrul acestui grup.