Comunicat- Primaria Petroșani

Primăria Municipiului Petroșani a luat act de comunicatul de presă emis de societatea comercială ”Zona D”,  referitor la faptul că este luată în calcul posibilitatea suspendării lucrărilor la contractele de investiții publice, și dorim să facem câteva precizări:

 

  1. Primăria Municipiului Petroșani, prin compartimentele specializate, a răspuns nemulțumirilor cetățenilor municipiului, sesizărilor venite de la aceștia. Conform reglementărilor legale, Primăria Municipiului Petroșani a recurs la sancțiuni după mai multe încercări de a soluționa problemele pe cale amiabilă, încercări rămase fără răspuns din partea SC ApaServ Valea Jiului. 

 
Astfel, pentru o serie de neconformități, inspectorii din compartimentul de specialitate au  acordat două sancțiuni contravenționale beneficiarului proiectului de investiții, respectiv SC ApaServ Valea Jiului. Sancțiunile nu au fost acordate societății ”Zona D”,   firma care efectuează reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, întrucât răspunzător de neconformități este beneficiarul, adică SC ApaServ Valea Jiului. 
 
Menționăm că toate controalele în teren au fost efectuate la solicitarea locuitorilor municipiului Petroșani, iar neconformitățile reclamate de aceștia s-au confirmat în teren. Administrația locală a adus la cunoștința conducerii SC ApaServ Valea Jiului problemele rămase în urma lucrărilor, dar acestea nu au fost remediate și au afectat grav comunități întregi din municipiu.
 

  1. Primăria Municipiului Petroșani nu are și nu a avut niciun diferend cu SC Zona D ori cu alt investitor, iar activitatea firmei nu este în nici un fel îngreunată sau afectată în vreun fel de administrația publică locală, în condițiile în care sunt respectate toate reglementările legale. Relațiile de colaborare dintre municipalitate și ”SC Zona D” au fost foarte bune la toate proiectele de investiții derulate în comun, iar Primăria Petroșani încurajează și sprijină orice investiție și orice societate care creează locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea zonei. 

 
În același timp, Primăria Municipiului Petroșani nu poate accepta să fie afectate integritatea și calitatea vieții cetățenilor municipiului, nici prin decizii luate de persoane care au un partizanat politic, nici în urma unor presiuni, de orice natură ar fi acestea.  
 

  1. Primăria Municipiului Petroșani face apel la calm și la respect față de oricare membru al comunității, fie el permanent sau aflat doar temporar în orașul nostru. Nicio referire la reacții agresive cu privire la vreo persoană, indiferent de rasă, religie, etnie sau origine nu este recomandată. 

Primăria Municipiului Petroșani își respectă contribuabilii și îi asigură că acționează în interesul lor, fără a urmări escaladarea vreunui unui conflict nici între administrație și firmele private, nici între prestatorii de servicii și beneficiari.
 
PRIMAR – TIBERIU IACOB-RIDZI