Curtea de Conturi a descoperit nereguli în valoare de 300 de milioane de euro la SRI

Curtea de Conturi a descoperit nereguli la SRI pe execuția bugetară din anul 2014, în timpul fostei conduceri a Serviciului. Neregulile privesc o sumă de aproximativ trei sute de milioane de euro, conform dcnews.ro.
Astfel, inspectorii Curţii de Conturi au refuzat să acorde certificatul de conformitate pe execuţia bugetară în 2014 cu menţiunea exprimării „opiniei cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte”, conform evz.ro.
Execuția bugetară a SRI a fost de 1.2 miliarde lei, iar în urma raportului Curții de Conturi s-a constatat:„lipsa activităţilor de verificare şi de confirmare a creanţelor şi obligaţiilor SRI faţă de terţi”, „neconcordanţe între soldurile conturilor de materiale consumabile la unii ordonatori terţiari de credite ai SRI” şi „întocmirea eronată şi/sau incompletă a documentelor de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor publice, ceea ce a generat dificultăţi în asigurarea unei evidenţe exacte şi reale a soldului disponibilului de credite rămas de angajat în perioada exerciţiului financiar 2014, la nivelul unor ordonatori terţiari de credite”.
Inspectorii Curţii de Conturi au recomandat SRI „aplicarea prevederilor legale”, precum şi a procedurilor operaţionale în legătură cu inventarierea tuturor elementelor patrimoniale de către ordonatorii terţiari de credite ai SRI. Mai mult, Curtea de Conturi a cerut SRI „stabilirea cu claritate a atribuţiilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, precum şi „nominalizarea persoanelor” pentru realizarea acestor atribuţii la nivelul ordonatorilor terţiari de credite ai SRI.