FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

Reprezentanții sindicatului din învățământul preuniversitar a arătat că este necesar să fie regândită finanţarea/elev, prin alocarea unor sume sporite „per capita”, respectiv pe elev, astfel încât activitatea să se desfășoare cu asigurarea sumelor necesare. Dl. Liviu Marian Pop a arătat că până acum s-au găsit mereu sumele pentru salariile personalului didactic și că susținerea Educației este o temă principală de preocupare a Guvernului. Anul acesta urmează să fie achiziţionate 1.100 microbuze şcolare, care vor fi repartizate în teritoriu. Domnul ministru a mai arătat că din banii plătiți profesorilor, ca urmare a hotărârilor judecătoreşti de recuperare a unor restanţe salariale, se contribuie cu aproximativ opt procente, prin aplicarea impozitului pe salarii, la bugetele locale, sumele rămânând la dispoziţia Consiliilor Locale, şi că acestea ar trebui dirijate către satisfacerea nevoilor de finanţare ale învăţământului local.