”Gardienii” tâlharilor eliberați de probă protestează de aproape o săptămână

Sunt 6 zile de când consilierii Serviciului de Probațiune București, alături de consilieri de probațiune din alte județe, inclusiv Hunedoara, pichetează sediul Ministerului de Justiție și al Direcției Naționale de Probațiune (DNP). Consilierii sunt nemulțumiți de o serie de lipsuri, de volumul foarte mare de muncă  și salarizarea proastă. Aceștia cer să existe un program realist de angajări de personal de specialitate și auxiliar, care să ducă la scăderea mediei de persoane supravegheate de către un consilier. Un pachet de acțiuni care să genereze o egalizare a drepturilor consilierilor de probațiune în raport cu cele ale altor categorii de personal din sistemul de justiție și să fie întreprinse demersuri pentru asigurarea elementelor de securitate a muncii și de întreținere a spațiilor de lucru. ” Subiectiv, suntem deja, la această dată: suprasolicitați, slab retribuiți în raport cu volumul/complexitatea și dificultatea muncii, lipsiți de drepturi similare altor categorii din sistemul de justiție, lipsiți de minime elemente de siguranță legislativă și a integrității psihice și fizice.
Subiectiv, ne simțim frustrați pentru că înșiși diriguitorii noștri ne frustrează de orice speranță de minimă normalitate și funcționalitate a muncii. La sesizările mai mult decât justificate ale consilierilor de probațiune, răspunsul a fost același: deocamdată nu, altă dată”, a explicat Crina Mocanu, președinte Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune.