Guvernul României: Fonduri suplimentare pentru pentru cinci localități din județul Hunedoara afectate de inundații

Guvernul României, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a alocat suplimentar 1.588.000 lei, din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru cinci localități din județul Hunedoara afectate de calamități naturale: Călan, Hațeg, Baru, General Berthelot și Sălașu de Sus.
La solicitarea prefectului județului Hunedoara, Vasilică Potecă, transmisă în baza evaluărilor făcute de către autoritățile administrației publice locale și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, au fost repartizate aceste fonduri pentru refacerea unor utilități și obiective socio – economice distruse de inundații: alimentare cu apă și canalizare, obiective sociale (școli, grădinițe, cămine culturale), apărări de maluri, drumuri județene, poduri, podețe și punți pietonale, străzi, drumuri comunale, drumuri sătești și ulițe.

Potrivit, secretarului de stat în M.L.P.D.A, Vetuța Stănescu, fondurile alocate suplimentar de Guvernul României, peste 353 milioane lei în total, au fost repartizate acolo unde au avut loc inundații, alunecări  de teren și unde este nevoie de intervenții de urgență pentru infrastructura hidrotehnică, terasamentele și malurile de apărare, structura drumurilor județene, a drumurilor comunale, podurilor, podețelor, digurilor și a punților pietonale.