Hunedoara. Aproape 60 de mii de procese într-un singur an!

În anul 2015 volumul de activitate al Tribunalului Hunedoara a fost de 16.698 cauze pe rol, iar al celor şase judecătorii din raza de competenţă a Tribunalului Hunedoara a fost de 42.364 cauze pe rol, în total 59.062 cauze. Comparativ, în anul 2014, pe rolul instanţelor din judeţul Hunedoara au fost în total 74.777 cauze.
Din totalul de 16.698 cauze aflate pe rolul Tribunalului Hunedoara, au fost soluţionate în anul 2015 un număr de 12.674 cauze, astfel că au rămas în curs de soluţionare 4.024 cauze, din care 469 cauze sunt suspendate.
Volumul de activitate pe secţii la nivelul Tribunalului Hunedoara:
Începând cu anul 2015 în cadrul Tribunalului Hunedoara funcţionează 3 secţii respectiv: Secţia I Civilă, Secţia a Il-a Civilă de contencios administrativ şi fiscal şi Secţia penală.
Secţia I Civilă a fost învestită în anul 2015 cu soluţionarea unui număr de 8.562 cauze, din care 5077 cauze nou intrate, iar 3485 cauze aflate în stoc la 01.01.2015.
Din totalul de 8.562 cauze civile, aflate pe rolul secţiei în anul 2015, s-au soluţionat 6.896 cauze, rămânând în curs de soluţionare 1.666 cauze, din care 374 cauze sunt suspendate .
 
Secţia a Il-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal a fost învestită în anul 2015 cu soluţionarea unui număr de 6812 cauze, din care 3788 cauze nou intrate şi 3024 cauze rămase pe stoc din anul anterior, în care sunt cuprinse şi dosarele de insolvenţă.
Din totalul de 6812 cauze aflate pe rolul secţiei în anul 2015, s-au soluţionat 4614 cauze, rămânând în curs de soluţionare 2198 cauze, din care 94 cauze sunt suspendate .
 
Secţia Penală a fost învestită în anul 2015 cu soluţionarea unui număr de 1.324 cauze.
Din cele 1.324 cauze aflate pe rolul secţiei în anul 2015, s-au soluţionat 1.164 cauze, rămânând în curs de soluţionare 160 cauze, din care o cauză este suspendată.
 
La Tribunalul Hunedoara în cursul anului 2015, s-a înregistrat o încărcătură medie de 735 cauze/judecător.
Luat separat pe secţii se constată ca fiind cea mai mare încărcătură de cauze/ judecător la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, unde s-a înregistrat un număr mediu de 964 cauze/ judecător, faţă de 788 cauze/ judecător la Secţia I Civila, 221 cauze/ judecător la Secţia penală .
În anul 2015 nr.de cauze/judecător la judecătoriile din circumscripţia Tribunalului Hunedoara a fost următorul:
La Judecătoria Brad s-au înregistrat 1099 cauze/ judecător
La Judecătoria Deva s-au înregistrat 733 cauze/ judecător
La Judecătoria Haţeg s-au înregistrat 982 cauze/ judecător
La Judecătoria Hunedoara s-au înregistrat 984 cauze/ judecător
La Judecătoria Orăştie s-au înregistrat 858 cauze/ judecător
La Judecătoria Petroşani s-au înregistrat 947 cauze/ judecător
La nivelul Tribunalului Hunedoara este vacant un post de judecător, la Judecătoria Petroşani sunt vacante 3 posturi de judecător, două posturi de grefier de şedinţă, un post de grefier arhivar, la Judecătoria Orăştie este vacant un post de judecător, iar la Judecătoria Deva este vacant un post de grefier şef secţie.
În cursul anului 2015 conduita judecătorilor şi a persoanelor care fac parte din corpul personalului auxiliar s-a înscris în normele prevăzute de statutul profesiei şi Codul deontologic. Astfel, la nivelul Tribunalului Hunedoara nu au existat cazuri care să antreneze răspunderea disciplinară sau penală a judecătorilor ori vreunei persoane din cadrul personalului auxiliar de specialitate sau conex.
BIROUL DE INFORMARE SI RELAŢII PUBLICE
Judecător TIMIŞAN CARMEN MIHAELA-preşedinte Tribunalul Hunedoara