Hunedoara: Opt cetățeni străini descoperiți că munceau ”la negru”

Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a desfășurat campania națională privind verificarea modului în care angajatorii români, agenți de muncă temporară și furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă respectă prevederile legale referitoare la relațiile de muncă și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României.

Potrivit inspectorului șef al ITM Hunedoara, Florin Bozdog, Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara au controlat 57 de angajatori, 8 dintre angajații acestora, cetăţeni străini, au fost primiţi la muncă fără aviz de angajare.

În cadrul acestor controale, s-a constat un număr de 63 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri pentru remedierea neconformităților existente.

Această campanie națională de control s-a datorat fenomenului de migrație a cetățenilor străini non UE în România care a luat amploare în ultimul timp, urmărindu-se prin aceste controale identificarea angajatorilor care desfășoară activități lucrative cu cetățeni străini non UE, identificarea agenților de muncă temporară care pun la dispoziție cetățeni străini non UE, a utilizatorilor pentru care aceste persoane prestează activitate și a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prestatori de servicii de ocupare pe piața internă a unor cetățeni stăini non UE.