Hunedoara: Petroșani, Simeria și Brad își închid intrările și ieșirile!

Trei localități hunedorene vor intra în carantină după ce decizia CNSU va fi publicată în Monitorul Oficial. Este vorba de: Petroșani, Simeria și Brad . În toate cele trei localități incidența cazurilor de COVID a depășit 6 la mia de locuitori.

Este permisă deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă şi locul desfăşurării activităţii profesionale şi înapoi şi deplasarea pentru asigurarea de bunuri pentru necesităţile de bază, inclusiv pentru asigurarea necesităţilor de bunuri în interes profesional. De asemenea, este permisă deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată.

În timpul caratinării sunt permise deplasările scurte în zona din jurul locuinţei legate de activitatea fizică individuală, cât şi pentru nevoile animalelor de companie, este permisă deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat ori pentru activităţile agricole. Este permisă deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei locuinţe din afara localităţii, pentru eliberarea de documente sau a celor necesare pentru obţinerea unor drepturi, precum şi participarea la programe sau proceduri de tratament. Este permisă deplasarea pentru motive justificate precum: îngrijirea/însoţirea copiilor sau a membrilor familiei, îngrijirea unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice. Este permisă deplasarea pentru realizarea serviciilor de îngrijire personală.

Este necesară completarea unei declaraţii pe proprie răspundere din care să reiasă motivul deplasării atât pentru interiorul localităţii, cât şi pentru ieşirea din localitate. Pentru deplasarea în interes profesional, cetăţenii sunt obligaţi să prezinte personalului autorităţilor abilitate legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere.

Pentru deplasarea în interes personal, cetăţenii sunt obligaţi să prezinte personalului autorităţilor abilitate o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
Declaraţia pe propria răspundere va trebui să conţină numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/locul activităţii profesionale, motivul deplasării, data şi semnătura.
Se va interzice circulaţia şi formarea de grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleaşi familii.

În funcţie de decizile luate la nivel judeţean în anumite localităţi au fost dispuse şi alte măsuri.