INTERPELARE – SENATOR, HARALAMBIE VOCHIȚOIU

Parlamentul României
Senat
I N T E R P E L A R E
Adresată: Domnului Liviu Nicolae Dragnea
Ministrul Dezvoltării Regionale și Admnistrației Publice
De către domnul senator: Haralambie Vochițoiu
Circumscripția electorală: nr. 22 Hunedoara
Colegiul electoral: nr.1
Grupul parlamentar: PSD
Ședința Senatului din data de: 19 februarie 2015
Obiectul interpelării: Norma de hrană a polițiștilor locali
Domnule Ministru,
Prin OUG nr. 65/2014 s-a stabilit dreptul la norma de hrană pentru poliţiştii locali în conformitate cu OG nr. 26/1994.
În completarea acestor prevederi legislative, instituția dumneavoastră urmează să propună o Hotărâre de Guvern privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a normei de hrană.
În prezent, polițiștii locali așteaptă adoptarea într-un timp cât mai scurt a unei Hotărâri de Guvern privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a normei de hrană, care să prevadă norma de hrană nr. 6, calculată pe zile calendaristice, prelungirea termenelor stabilite pentru formarea iniţială a poliţiştilor locali în unităţile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și reglementarea modului de încadrare a locurilor de muncă şi activităţilor în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă pentru poliţiştii locali.
Date fiind aceste considerente, vă rog să analizați solicitările polițiștilor locali și să mă informați cu privire la măsurile adoptate.
Cu consideraţie,
Solicit răspuns scris.
Senator,
Haralambie Vochiţoiu