Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara: Controale ale inspectorilor de muncă în perioada 31 mai-06 iunie 2021

În perioada 31 mai-6 iunie 2021 inspectorii de muncă au efectuat un număr de 68 de acţiuni de control specifice domeniului de activitate. Din aceste acţiuni 47 au fost în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 21 în domeniul relaţiilor de muncă).

Au fost sancţionate nouă societăţi comerciale (patru pentru încălcarea legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă şi cinci pentru nerespectarea codului muncii şi legislaţiei incidente relaţiilor de muncă).

Din totalul acţiunilor realizate, un număr de 25 au vizat şi respectarea măsurilor dispuse pentru limitarea răspândirii noului coronavirus. Aceste controale s-au făcut în urma acţiunilor comune şi cu alte instituţii : Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Hunedoara, Direcţia de Sănătate Publica Hunedoara, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara).

Trei societăţi comerciale au fost găsite că utilizau muncă nedeclarată, fiind descoperite patru persoane fără forme legale de angajare. Pe cale de consecinţă cuantumul amenzilor aplicate a fost de 80.000 lei.

Au fost formulate şapte răspunsuri la petiţii aflate în termenul legal de soluţionare, fiind depuse în acelaşi interval de timp alte 10.

Activitatea inspectorilor ITM se desfăşoară cu predilecţie pe componenta de prevenire a încălcării legislaţiei, iar acolo unde se depistează cazuri grave ( de exemplu în cazul utilizării muncii fără forme legale) se aplică sancţiuni care pornesc de la suma de 10.000 lei şi ajung la 20.000 lei pentru fiecare persoană depistată că lucrează „la negru”.

Se constată frecvent lipsa întocmirii evidenţei timpului de muncă şi odihnă precum şi lipsa copiilor contractelor de muncă ce trebuie să se găsească la toate punctele de lucru ale angajatorilor. S-au remarcat totodată şi întârzieri în cazul transmiterii contractelor de muncă în aplicaţia ReviSal.

Adrian Florin Bozdog – Inspector şef

Sorin Gabriel Istrate – Șef Birou Combatere muncă nedeclarată Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara