Inspectorii ITM i-au verificat pe transportatori

Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a desfășurat campania naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene.

În cadrul acestor acțiuni de control s-a verificat cu precădere dacă angajatorii folosesc munca nedeclarată, dar și modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la munca prestată de conducătorii auto în baza contractului individual de muncă cu normă întreagă/timp parțial, organiarea timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (perioade de conducere, pauzele și perioadele de odihnă etc), organizarea evidenței timpului de muncă și de odihnă, acordarea concediului de odihnă, repausul săptămânal și sărbătorile legale, munca suplimentară, munca de noapte, întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de fiecare conducător auto, regulamentul intern/CCM la nivel de unitate, acordarea drepturilor salariale și/sau a venitului asimilat salariului, a indemniației primită de conducătorii auto pe perioada delegării și/sau detașării în altă localitate în țară și/sau străinătate, precum și plata acestora pentru munca prestată.

Obiectivele principale ale acestei campanii de control au fost de a crește gradul de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, de a diminua consecințele sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier și de a elimina toate neconformitățile constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.
”Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara au efectuat un număr de 19 controale, verificând un număr de 20 de conducători auto, constatându-se un număr total de 29 deficiențe, pentru care s-au dispus măsuri pentru remedierea neconformităților constatate și respectarea prevederilor legale.

Totodată, s-a aplicat un număr total de 3 sancțiuni contravenționale, din care 2 avertismente și o amendă în cuantum de 20.000 lei.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara vine în ajutorul angajatorilor și a angajaților punând la dispoziția acestora informațiile necesare desfășurării activității în condițiile legale, atât in domeniul relațiilor de muncă cât și în domeniul sănătății și securității în muncă”, informează Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara.