ITM Hunedoara: “Campanie de verificare a respectării de către angajatori a legii privind reglementarea activităţii zilierilor”

În luna octombrie 2019 Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara s-a raliat celorlate inspectorate teritoriale din ţară în cadrul campaniei naţionale de verificare a respectării Legii 52/2011 privind munca zilierilor. 

Pe perioada campaniei a fost urmărit modul de respectare a câtorva aspecte cum ar fi: durata activităţii ocazionale, natura acestor activităţii ocazionale (dacă e o activitate ce presupune muncă necalificată sau calificată), dacă beneficiarii au înfiinţat şi completat registrul de evidenţă al zilierilor, modul de completare al registrului precum şi modalitatea de calcul şi dovada plăţii remuneraţiei cuvenite zilierului. Au mai fost controlate: termenul de transmitere a registrului către inspectoratul teritorial în termenul legal şi activităţile pentru care au fost folosiţi zilierii.
S-a urmărit pe perioada campaniei să se mărească gradul de conştientizare a beneficiarilor în ceea ce priveşte cunoaştere, aplicarea şi respectarea prevederilor legale în materie, diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative cauzate de nerespecatarea prevederilor legale odată cu depistarea angajatorilor care folosesc zilieri în condiţiile în care se impunea întocmirea unui contract de muncă.
Campania a început cu identificarea beneficiarilor, persoane fizice şi juridice care utilizează frecvent munca zilierilor şi a continuat cu o serie de controale inopinate în teritoriu sau prin invitatea beneficiarilor la sediul ITM Hunedoara împreună cu documentele supuse verificării.
Au fost controlaţi un număr de 19 beneficiari la care au lucrat un număt de 446 zilieri, din care 236 femei şi 210 bărbaţi. Nu au fost identificate cazuri de folosire a muncii minorilor.
Deşi au fost descoperite mai multe deficienţe, acestea au fost minore, aplicându-se doar două sancţiuni contravenţionale (avertisment). Au fost dispune 15 măsuri. Măsurile dispuse  s-au referit la : completarea corectă a Registrului de zilieri fără a lăsa rânduri sau rubrici necompletate, stabilirea locului în care îşi va desfăşura activitatea zilierul, respectarea perioadei maxime de 90 de zile în care un zilier poate presta activitate necalificată pentru acelaşi beneficiar în decursului unui an calendaristic.
Având în vedere complexitarea relaţiilor de muncă considerăm că acest tip de controale tematice reprezintă un cadru legal, coerent si preventiv de acţiune în vederea respectării legislaţiei specifice de către toţi angajaţii şi angajatorii.
 
Adrian Florin Bozdog
Inspector şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara