ITM HUNEDOARA: „Campanii în domeniul transporturilor rutiere si al deţinerii, transportului şi comercializării produselor pirotehnice ”

Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a desfăşurat o campanie de verificare a modului în care transportatorii rutieri respectă prevederile legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor de muncă, a respectării timpului de muncă şi odihnă precum şi a legislaţiei europene privind detaşarea lucrătorilor în cadrul serviciilor transfrontaliere .
Declanşarea campaniei în domeniul transporturilor s-a datorat mai multor cauze printre care enumerăm: numeroasele sesizări adresate de către conducătorii auto privind depăşirea timpilor de muncă aşa cum rezultă din convenţie europeană referitoare la transporturile rutiere de mărfuri şi persoane; existenţa unui procent ridicat al contractelor de muncă cu timp parţial (peste 10%) în totalul contractelor de muncă din domeniul transporturilor precum şi asumarea de către statele UE de a demara controale în acest domeniu la cel mult doi ani.
În timpul campaniei s-a urmărit preponderent controlarea modului de respectare a prevederilor legale  referitoare la: munca prestată de conducătorii auto în temeiul contractelor de muncă cu timp parţial sau cu normă întreagă; perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă; repausul săptămânal şi în timpul sărbătorilor legale; munca suplimentară şi munca de noapte; întocmirea evidenţei orelor prestate de către fiecare conducător auto; acordarea drepturilor salariale precum şi acordarea concediului de odihnă.
Au fost controlaţi 16 transportatori rutieri. Au fost descoperite 24 de deficienţe care au constat în : lipsa unei copii a contractului de muncă ce trebuie să se găsească în cabina autovehiculului, neevidenţierea orelor de muncă sau întocmirea eronată a acestei evidenţe, nerespectarea repausului săptămânal  sau a sărbătorilor legale, necompletarea contractelor cu timp parţial cu modul de repartizare a orelor de muncă.
Au fost aplicate două avertismente din care unul pentru muncă nedeclarată în sensul în care conducătorul auto a fost descoperit ca desfăşurând activitate în afara programului de muncă înscris în contractul cu timp parţial.
În cadrul unei alte campanii desfăşurate, dar de această dată pe componenta securităţii şi sănătăţii în muncă în domeniul deţinerii, depozitării şi comercializării articolelor pirotehnice a fost descoperită o persoană angajată a unei firme din Deva care comercializa articole pirotehnice din clasele F2 şi T1. Aceste articole pirotehnice sunt interzise de la comercializare, deţinere şi utilizare de către persoane neautorizate. Pe cale de consecinţă această faptă, constatată în cadrul unui control comun cu lucrători din cadrul Serviciului arme, explozivi şi substanţe periculoase se încadrează ca infracţiune şi va fi tratată ca atare urmând ca parchetul de pe lângă Judecătoria Deva să instrumenteze cazul din punct de vedere al codului penal.
Adrian Florin Bozdog
Inspector şef – Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara