ITM HUNEDOARA: Finalizare cercetare accident de muncă mortal petrecut la  SNIM Valea Jiului- Sucursala Minieră Uricani

0

Inspectoratul Teritorial de Muncă a primit avizul privind încadrarea ca accident de muncă mortal a evenimentului petrecut în data de 15 aprilie 2020 la SNIM Valea Jiului – Sucursala Minieră Uricani.

Cercetarea evenimentului, datorită complexităţii acestuia a avut loc de la producere pană în data de 04.08.2020. Cercetarea a avut drept scop stabilirea împrejurărilor şi cauzelor care au condus la producerea evenimentului, stabilirea abaterilor, stabilirea reglementărilor legale ce au fost încălcate, stabilirea răspunderilor şi a sancţiunilor aplicate persoanelor care au încălcat prevederile legale, stabilirea caracterului evenimentului, a angajatorului care înregistrează evenimentul şi stabilirea măsurilor de prevenire a altor evenimente similare.

Reamintim ca la data menţionată anterior a avut loc o prăbuşire a puţului cu schip ca urmare a unor lucrări efectuate în vederea ecologizării .

Anterior producerii efective a evenimentului au fost efectuate diferite lucrări pregătitoare pentru a uşura munca de demolare. Astfel, aceste lucrări au condus la o scădere semnificativă a capacităţii de rezistenţă a structurii (cu cca 65%) şi la o creştere a solicitării masei structurii cu peste 350% faţă de starea iniţială.

Circulaţia utilajelor grele (excavator şi autocamion) în jurul structurii au indus vibraţii şi pe cale de consecinţă a condus la cedarea succesivă a elementelor de structură rămase pe faţada sudică şi în final la colapsul turnului.

În urma studiilor şi analizelor s-a concluzionat faptul că prăbuşirea necontrolată a turnului s-a datorat unui cumul de factori: lucrărilor pregătitoare de demolare parţială a elementelor structurale de la baza turnului şi defectele de material ale betonului din care a fost realizată construcţia, şi, nu în ultimul rând faptul că beneficiarul nu a solicitat şi nu a asigurat verificarea proiectului de demolare prin specialişti atestaţi.

Sancţiunile contravenţionale aplicate au fost în număr de 10 :cinci avertismente şi cinci amenzi în cuantum de 8000 lei fiecare( în total 40.000 lei).

Astfel pentru neconformităţile constatate în urma cercetării evenimentului beneficiarul a primit o amendă în sumă de 8.000 lei, executantul o amendă de 8000 lei fiecare, firma care asigura dirigenţia de şantier a încasat două amenzi de câte 8.000 lei fiecare şi firma prestatoare la care s-a produs evenimentul a primit o amendă 8.000 de lei.

Procesul verbal de cercetare constituie în fapt act de sesizare al Parchetului de pe lângă judecătoria Petroşani, urmând a fi înaintat acestei structuri a Ministerului Public.

Identificarea responsabilităţilor şi a persoanelor prezumate a fi vinovate vor fi stabilite de către procurori.

 

Adrian Florin Bozdog

Inspector şef

Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here