ITM Hunedoara: Măsuri privind prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV-2) la reluarea activităților de transport, distribuție şi încărcare/descărcare mărfuri

Aşa cum am mai facut şi anterior, dorim să venim în sprijinul operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi mărfuri printro serie de recomandări practice în vederea diminuării şi limitării răspândirii Covid-19.
Potrivit Legii nr. 319/2006, actualizată, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. De asemenea, lucrătorii trebuie să-şi îndeplinească sarcinile de muncă în conformitate cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de infecție cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) şi să prevină expunerea altor persoane care ar putea fi afectate de acţiunile lor.

MĂSURI RECOMANDATE ANGAJATORILOR:

-Lucrătorii trebuie să fie instruiţi cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, pe baza recomandărilor autorităţilor competente;
-Să informeze lucrătorii şi alţi participanţi la procesul de muncă cu referire la obligativitatea respectării instrucţiunilor proprii de SSM şi la păstrarea unui comportament preventiv. Se pot afişa la intrare, în cele mai vizibile locuri  sau se pot transmite prin e-mail sau prin intermediul altor instrumente de comunicare informații furnizate de autoritățile medicale competente privind prevenirea răspândirii noului coronavirus;
-Trebuie să asigure echipamente individuale de protecţie : măști de protecţie, mănuși de protecție etc.) şi trebuie să se verifice dacă aceste sunt utilizate correct iar, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie, trebuiesc asigurate alte echipamente noi;
-Vor asigura obligatoriu verificarea temperaturii lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de muncă înainte de a fi primiţi la locul de muncă ;
-Se vor stabilimăsuri igienico-sanitare, cu consultarea medicilor de medicina muncii;
-Vor acorda, în mod gratuit, a materiale igienico-sanitare : săpun, prosoape hârtie, dezinfectanţi etc.- care să prevină răspândirea infecției cu noul coronavirus;
-Trebuie limitat contactul dintre persoane şi păstrarea distanţei de siguranţă. Se vor  evita activitățile colective .
-Controlul medical periodic al lucrătorilor trebuie asigurat în conformitate cu  cerinţelor legale şi având în vedere dispoziţiile direcţiei judeţene de sănătate publică.
 

Se pot adopta măsuri organizatorice ca de exemplu :

Stabilirea măsurilor de prevenire și protecție necesare grupurilor sensibile la riscuri specifice, respectiv la riscul de infectare cu noul coronavirus, pe baza raportului medicului de medicina muncii;
Adaptarea activităţii profesionale pentru lucrătorii care au fost bolnavi de COVID-19, pe baza recomandărilor medicului de medicina muncii;
Informarea lucrătorilor cu privire la simptomele COVID-19 şi modul de acţiune în acest caz;
Trebuie xonştientizaţi lucrătorii referitor la importanța comunicării către lucrătorul desemnat, cât mai curând posibil, dacă prezintă simptome ce pot fi asociate cu COVID-19 sau, după caz, dacă au venit în contact cu persoane care au COVID-19;
Lucrătorii vor fi informați și instruiți cu privire la riscurile determinate de coronavirusuri, a modului de transmitere și a măsurilor de prevenire și protecție adoptate;
 Planificarea rutele de transport, distribuție şi încărcare/descărcare mărfuri, cu identificarea locurilor unde se vor face opriri (pentru alimentare cu combustibil, pentru odihnă/toalete), în special pentru cursele pe distanțe lungi și se va verifica, anterior cursei, dacă în acele locuri există serviciile necesare;
  Se vor planifica livrările/preluările de mărfuri care urmează să fie efectuate pe fiecare rută, astfel încât dispunerea încărcăturii în mijlocul de transport să fie organizată corespunzător, reducând astfel timpul de livrare și evitând manipularea inutilă a mărfii (primul pachet care trebuie descărcat trebuie să fie cât mai aproape de ușă);
 Transportatorii vor solicita informații specifice anterior efectuării cursei, cu privire la măsurile excepționale care se aplică la locaţiile de încărcare/descărcare mărfuri, pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus;
 Coordonatorul de transport va furniza şoferului datele de contact ale clientului pentru a stabili, împreună cu acesta, ziua și ora livrării/preluării mărfii cât mai exact posibil, astfel încât clientul să poată adopta măsurile organizatorice necesare în vederea evitării sau reducerii prezenţei în acelaşi timp a unor transportatori diferiţi;
 Se poate stabili cu clientul, anterior cursei, modul de transmitere a formularelor necesare (facturi, chitanţe, note de livrare etc.) care însoţesc marfa, astfel încât să se evite contactul cu personalul din centrul de încărcare/descărcare a mărfurilor (transmiterea prin e-mail, confirmare telefonică ;
 Se va stabili cu clientul (telefonic, e-mail etc.), cu suficient timp înainte, cum și cine va efectua încărcarea/descărcarea şi distribuţia mărfii, evitând, pe cât posibil, orice tip de contact direct sau păstrând distanţa de siguranţă, în următoarele situaţii:
– În cazul livrărilor la domiciliu, se va evita contactul direct cu clienții (de exemplu: lăsarea mărfurilor la lift, la uşă, la poartă etc.);
– Când marfa este manipulată de personalul centrului de încărcare/descărcare, șoferul trebuie să rămână în cabina vehiculului. Suprafețele cu care a intrat în contact acest personal vor fi curățate și dezinfectate în mod adecvat;
– Când transportatorul este cel care încarcă/descarcă marfa, aceasta va fi amenajată în locuri specifice, astfel încât să poată fi încărcată/descărcată fără a intra în contact cu altă persoană sau cu păstrarea distanţei de siguranţă faţă de alte persoane.
 Se va încuraja, în toate cazurile, încărcarea/descărcarea mecanizată şi se va evita utilizarea de către lucrători diferiţi a echipamentului destinat realizării acestor operaţiuni,;
 Când nu este posibilă menținerea unei distanțe de siguranţă fată de personalul depozitului/centrului logistic sau faţă de alte persoane şi nu există nici bariere de separare fizică (protecții colective) se vor analiza alte variante de protecție adecvate (utilizarea echipamentului individual de protecție);
 Se vor consulta lucrătorii la stabilirea măsurilor de prevenire şi protecţie și se vor analiza şi propunerile acestora.
 

Ca măsuri măsuri igienico-sanitare recomandăm :

-Să fie instruiţi lucrătorii ca înainte și după contactul cu orice suprafață (care poate fi contaminată cu noul coronavirus), să se spele pe mâini și să le dezinfecteze în mod corespunzător;
-Să se asigure curățenia şi dezinfecţia la locurile de muncă, şi în special în grupurile sanitare;
-Se va furniza apă potabilă (apă îmbuteliată), consumabile şi alte materiale necesare personalului care efectuează activități de transport, distribuție şi încărcare/descărcare mărfuri;
-Vehiculele de transport marfă vor fi dotate cu truse de prim ajutor, conform reglementărilor legale;
-Să fie instruiţi un număr suficient de lucrători pentru acordarea primului ajutor;
-Fiecărui lucrător i se va da un kit de igienă personală (săpun și apă sau gel hidro-alcoolic, şerveţele de unică folosință etc.);
-Se vor adopta măsuri de igienă care se referă la sigilarea/desigilarea vehiculelor de transport de marfă, astfel încât să se evite contaminarea sigiliului. Personalul centrului logistic/depozitului care îndeplinește aceste sarcini trebuie să se spele pe mâini înainte și după efectuarea lor;
-Lucrătorii vor fi instruiţi să ventileze des cabina mijlocului de transport marfă;
-Se vor lua măsuri pentru utilizarea individualizată a vehiculelor. Dacă acest lucru nu este posibil, toate suprafețele cu care lucrătorul a intrat în contact (volanul, schimbătorul de viteze, comenzile şi butoanele vehiculelor, mânerele ușilor, cheile etc.) vor fi curățate și dezinfectate între utilizări;
-Lucrătorii  vor fi instruiţi să golească periodic coșurile de gunoi ale vehiculului (întotdeauna vor fi golite între utilizări de către diferiți lucrători), curățarea și dezinfectarea corespunzătoare a acestora.
-Se va facilita utilizarea individualizată a unor dispozitive cum ar fi tabletele, telefoanele sau alte tipuri de terminale pe care trebuie să le aibă lucrătorii sau se va asigura dezinfectarea adecvată a acestora între utilizări;
-Se instruiesc lucrătorii pentru ca să efectueze în primul rând o curățare a vehiculului pentru a îndepărta murdăria și a facilita acțiunea ulterioară a dezinfectantului. Diferitele suprafețe vor fi curățate cu detergenți adecvați. După aceea, vor fi clătite pentru a îndepărta resturile de detergent și murdărie. Pentru dezinfectare, se vor utiliza diluții de înălbitor comercial (aproximativ 20-30 ml în 1 litru de apă), alcool (cel puțin 70º), alte virucide autorizate sau alte tehnici adecvate. Trebuie luat în considerare tipul materialelor/mărfurilor pentru a le selecta pe cele mai potrivite, în fiecare caz.
 

Ca măsuri  tehnice recomandăm:

-Respectarea planului de întreţinere, revizie şi reparaţie a mijloacelor de transport marfă;
-Furnizarea unui echipament de muncă adecvat pentru a evita manipularea manuală a mărfii;
-Se vor selimita şi semnaliza corespunzător căile de acces şi circulaţie, locurile de depozitare a mărfurilor, locurile de depozitare a deşeurilor etc.;
-Se va asigura, acolo unde este posibil, bariere de separare fizică a mărfurilor pentru protecţia lucrătorilor.

Lucrătorilor li se recomandă :

-Să nu se prezente la lucru dacă au simptome ca tuse, febră, dificultăți de respirație precum scurtarea respiraţiei sau creșterea frecvenței respiratorii etc.) care ar putea fi asociate cu COVID-19;  în acest caz, se vor respecta instrucţiunile autorităţilor medicale şi se va anunţa angajatorul/lucrătorul desemnat. Nu vă prezentaţi la locul de muncă până nu se confirmă faptul că nu există niciun risc pentru dvs. sau pentru alte persoane;
-Nu vor veni la serviciu dacă au venit în contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19, chiar dacă nu prezintă simptome; în acest caz, se vor respecta instrucţiunile autorităţilor medicale şi se va anunţa angajatorul/lucrătorul desemnat că rămâneţi în auto-izolare pe o perioadă de 14 zile;
-Să utilizeze, pe cât posibil, opțiunile de deplasare care asigură cel mai bine păstrarea distanței de siguranţă faţă de alte persoane şi să păstreze distanța de siguranţă şi când merg pe stradă;
-Să nu se abată nejustificat de la traseul normal de deplasare;
-Să facă transportul mărfurilor în condiţiile prevăzute de reglementările de securitate şi sănătate în muncă şi cu respectarea reglementărilor de circulaţie în vigoare;
-Vor respecta cu stricteţe măsurile de prevenire şi protecţie stabilite pentru realizarea activităților de transport, distribuție şi încărcare/descărcare mărfuri, în special a măsurilor igienico-sanitare, precum şi instrucţiunile pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus;
– Utilizarea corectă a echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să-l înapoieze sau să-l pună la locul destinat pentru păstrare.
-Să respectaţi măsurile luate pentru limitarea contactului dintre persoane, să păstreze distanţa de siguranţă, cu evitarea pe cât posibil a activitățile colective (evitați expunerea la contact direct/ interacțiune cu un număr mare de persoane, evitaţi zonele aglomerate etc.);
-Se va evita orice contact fizic (strângeri de mână etc.) cu persoanele cu care interacţionează;
-Vor utiliza echipamente de protecţie (spre ex: mască, mănuşi) dacă nu călătoresc singuri în mijlocul de transport marfă şi vor solicita celorlalți lucrători (alt şofer, manipulanţi marfă etc.) purtarea acestor echipamente;
-Respectarea igienei respiratorii corectă (în caz de tuse/strănut se va acoperi gura cu un şerveţel de unică folosinţă care se va arunca după utilizare), în special dacă sunt şi alte persoane prezente;
-Nu îşi vor  atingeți ochii, nasul, gura dacă nu au mâinile igienizate;
-Se vor spăla pe mâini cu apă şi săpun (cel puţin 20 secunde) după orice contact cu o suprafață potențial contaminată sau se vor dezinfecta cu o soluţie hidroalcoolică;
-Frecvent trebuie să dezinfecteze, cu soluție pe bază de alcool sau clor, suprafețele cu care intră în contact la locul de muncă;
-Să nu mănânce, să nu bea şi să nu fumeze  dacă nu s-au spălat pe mâini în prealabil;
-Se va aerisi des mijlocul de transport marfă, în special atunci când călătoresc şi cu alte persoane (se va păstra cea mai mare distanță posibilă între ocupanți);
-Se va verifica dacă s-a efectuat igienizarea periodică a instalaţiei de aer condiţionat (clima) a mijlocului de transport marfă;
-Se curăţă şi se dezinfectează interiorul mijlocului de transport marfă şi mai ales suprafeţele atinse frecvent (volan, mânere, butoane etc.);
-Se vor îndepărta obiectele care nu sunt necesare în interiorul mijlocului de transport marfă, ale căror suprafețe se pot contamina cu noul coronavirus;
-Se va respecta programul de lucru şi modul de realizare a deplasării stabilit de angajator pentru reducerea numărului de lucrători prezenţi în acelaşi timp la locul de muncă;
-Lucrătorii vor comunica imediat angajatorului/lucrătorilor desemnați orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o consideraţi un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
-Vor utiliza corect dispozitivele de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor;
-Vor coopera cu angajatorul/lucrătorii desemnaţi, pentru a le permite acestora să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate;
-Trebuie să anunţe conducătorul locului de muncă şi/sau angajatorul cu privire la accidentele suferite de propria persoană;
-Să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.
 
Sperăm că că recomandările făcute să fie de un real folos celor care lucrează în domeniul transporturilor.
Inspector şef-Adrian Florin Bozdog