ITM Hunedoara vine cu recomandări în sprijinul așezămintelor sociale în vederea preîntâmpinarii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2

Prezentele recomandări orientative și neexhaustive au fost elaborate pe baza liniilor directoare’ emise de Institutul de Sănătate Publică din Marea Britanie și se adresează angajatorilor care organizează, coordonează şi conduc activitatea căminelor pentru persoane vârstnice. Aspectele prezentate în acest document au ca scop sprijinirea angajatorilor în luarea unor măsuri de prevenire și protecţie, acestea necesitând a fi adaptate la unicitatea și specificitatea fiecărui cămin pentru persoane vârstnice. 

 
Potrivit Legii nr. 319/2006, actualizată, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. De asemenea, lucrătorii trebuie să și îndeplinească sarcinile de muncă în conformitate cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de infecție cu noul coronavirus (SARS-CoV 2) și să prevină expunerea altor persoane care ar putea fi afectate de acţiunile/omisiunile lor. 
În centrele rezidenţiale de îngrijire și asistenţă pentru persoane vârstnice se realizează activități de îngrijire personală, de supraveghere, de asistenţă medicală și alte activități pentru persoanele vârstnice (terapii de recuperare, cazare, masă, curățenie, activități culturale etc.). Îngrijirea într-un astfel de cămin, a persoanelor vârstnice dependente, se realizează numai în cazul în care îngrijirea la domiciliu a acestora nu este posibilă. Persoanele vârstnice din aceste centre nu se pot gospodări singure și necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu. 
 
Având în vedere specificitatea activității desfăşurată de personalul din aceste centre, pentru a preveni expunerea lor la riscuri profesionale se recomandă respectarea cu strictețe a măsurilor pentru asigurarea securității și sănătății în muncă (SSM) şi, în special, a măsurilor pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. 
 
Pentru a preveni infecția cu noul coronavirus în cursul realizării activităților specifice din căminele pentru persoane vârstnice, angajatorii trebuie să pună în aplicare măsuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de altă natură care să vizeze securitatea și sănătatea în muncă. Este necesară actualizarea planului de prevenire şi protecţie al centrului rezidențial și completarea măsurilor de prevenire şi protecție existente, cu noi măsuri privind prevenirea răspândirii noului coronavirus. Aceste măsuri trebuie să se refere la evitarea sau reducerea la  INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HUNEDOARA minim posibil a pericolului de contractare a COVID-19 în cadrul căminului pentru persoane vârstnice și se vor stabili pe baza revizuirii evaluării riscurilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă. 
Toate activitățile din căminele pentru persoane vârstnice trebuie să se realizeze în conformitate cu instructiunile proprii de SSM emise de angajator, cu respectarea cerințelor legale din domeniul securităţii şi sănătății în muncă și a măsurilor de aplicare a acestora. 
Angajatorii trebuie ca, atunci când lucrătorii ajung la locul de muncă și înainte de începerea activității, să organizeze luarea temperaturii corporale și să admită la lucru numai persoanele sănătoase. 
De asemenea, angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri de prevenire şi protecţie:  Instruiți lucrătorii cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, pe baza recomandărilor autorităților competente; + Informaţi lucrătorii şi alţi participanţi la procesul de muncă referitor la obligativitatea  respectării instrucțiunilor proprii de SSM și la păstrarea unui comportament preventiv, inclusiv prin afişarea unor informații furnizate de autoritățile medicale competente privind prevenirea răspândirii noului coronavirus (spre exemplu: la intrare, în cele mai vizibile locuri, transmiterea prin e-mail sau prin intermediul altor instrumente de comunicare); 
Asigurați echipamente individuale de protecție (EIP – spre exemplu: măști de protecţie, mănuși de protecție etc.) și verificați corecta utilizare a acestora iar, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție, acordaţi EIP noi care să protejeze lucrătorii împotriva COVID-19. Dacă există riscul dispersiei fluidelor, se va asigura protecţia adecvată a ochilor (spre exemplu: cu ochelari de protecție și vizieră). EIP uzat va fi depozitat în saci menajeri dubli, legați etanș și păstrați separat de restul gunoiului menajer minim 72 ore înainte de îndepărtarea lor; + Stabiliţi măsuri igienico-sanitare, cu consultarea medicilor de medicina muncii; + Instruiți lucrătorii cu privire la asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform recomandărilor autorităților din domeniul sănătății; + Acordaţi, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape hârtie, dezinfectanți etc.) care să prevină răspândirea infecției cu noul coronavirus; Limitați contactul dintre persoane, luați măsuri pentru păstrarea distanţei de siguranţă, evitaţi activitățile colective (evitați expunerea lucrătorilor la contact direct/interacţiune cu un număr mare de persoane, formarea zonelor aglomerate în cadrul căminelor pentru persoane vârstnice etc.); 
Asigurați controlul medical periodic al lucrătorilor, conform cerinţelor legale și având în vedere dispoziţiile direcţiilor de sănătate publică județene. 
Realizarea și păstrarea curățeniei, precum și aerisirea încăperilor din centrele pentru persoane vârstnice sunt extrem de importante. Toate suprafețele unde persoanele vârstnice au petrecut mai mult timp și cu care au avut contact trebuie curățate și dezinfectate cu mare atenție. Dintre aceste suprafețe se menționează cele ale obiectelor vizibil contaminate cu fluide corporale și suprafețele atinse frecvent, cum ar fi cele din toalete, clanţe, telefoane, balustrade, butoane de lift. Curăţenia suprafețelor se va efectua cu detergenți și soluții dezinfectante (biocide), în conformitate cu instrucțiunile de utilizare ale producătorului de substanţe de curățire/ dezinfectare. 
De asemenea, este foarte importantă spălarea frecventă a mâinilor şi păstrarea unei igiene individuale stricte atât de către personalul de îngrijire, cât şi de către persoanele vârstnice din centrul rezidenţial. 
Deșeurile personale (de exemplu, șervețele folosite, tampoanele pentru continență și alte materiale infectate cu lichide corporale), precum și lavetele de curățare de unică folosință trebuie depozitate în siguranţă în pungi de gunoi de unică folosință. Aceste pungi ar trebui introduse într-un sac de gunoi, legat bine și păstrat separat de alte deșeuri minim 72 ore înainte de a fi aruncat la gunoi. 
Lenjeria folosită în cadrul căminului pentru persoane vârstnice trebuie spălată conform instrucţiunilor producătorului, folosind apă fierbinte și apoi trebuie complet uscată. Lenjeria utilizată nu trebuie scuturată pentru a se evita riscul de dispersare a virusurilor în aer. 
Lenjeria murdară care a fost în contact cu o persoană bolnavă poate fi spălată cu cea a altor persoane din cadrul căminului pentru persoane vârstnice. 
Dacă serviciul de spălare a rufelor este externalizat, se recomandă preluarea lenjeriei persoanelor suspectate de COVID-19 sau confirmate că ar avea această boală, după minim 72 de ore de păstrare separată (în saci de unică folosință), pentru a fi dusă la spălătorie împreună cu alte rufe. Rufele foarte murdare cu fluide corporale sau lucrurile personale care nu pot fi spălate vor fi aruncate la gunoi, cu acordul proprietarului. 
Inspector șef – Adrian Florin Bozdog
Inspector șef adj –  Daniel Sufana