ITM – HUNEDOARA: ”ZIUA INSPECȚIEI MUNCII”

Ziua de 11 Iulie a fost instituită ”ZIUA INSPECȚIEI MUNCII” prin Legea nr.337 din 21 decembrie 2018 privind Statutul Inspectorului de Muncă, în acest an, instituția aniversând 24 de ani de la înființare (în structura sa actuală).

Cu ocazia acestei zile, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara, va desfășura la sediul instituției un simpozion cu tema ”Detașarea, o soluție durabilă pentru menținerea forței de muncă în județul Hunedoara” unde sunt invitați reprezentanți ai societăților comerciale din județ.

Inspecţia Muncii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti. Instituţia are personalitate juridică şi îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei.

Principalul scop al Inspecției Muncii și a Inspectoratelor Teritoriale de Muncă este de a urmări îndeplinirea de către angajatori a obligațiilor legale în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și al supravegherii pieței produselor, precum și a celor referitoare la condițiile de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și a sănătății salariaților și a altor participanți la procesul de muncă, în desfășurarea activității.

O funcție importantă în exercitarea atribuțiilor sale generale și specifice este comunicarea, aceasta având un rol important și instructiv în procesul de informare și consiliere permanentă atât a angajatorilor, cât și a angajaților, cu privire la importanța cunoașterii și a respectării legislației.

Colectivul I.T.M. Hunedoara are ca obiectiv principal creșterea nivelului înalt de încredere în rândul angajatorilor și angajaților, răspunderea și receptivitatea la sesizările angajaților, acestea fiind soluționate cu celeritate.

Cu ocazia Zilei Inspecției Muncii, I.T.M. Hunedoara dorește să le mulțumească pe această cale tuturor angajatorilor și angajaților pentru încrederea acordată și garantăm în continuare răspunderea promptă a solicitărilor dumneavoastră și asigurarea unei munci sigure și decente.

La mulți ani și succes în activitate tuturor colegilor din Inspecția Muncii și Inspectoratelor teritoriale de Muncă, angajatorilor și angajaților de pe piața muncii a județului Hunedoara!

Adrian Florin BOZDOG

Inspector Șef,

Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara