LUNA PLANTĂRII ARBORILOR

Campania de împădurire derulată de Romsilva se va încheia la jumătatea lunii aprilie a.c., iar în judeţul Hunedoara, Direcţia Silvică Deva are în plan împădurirea a 225 de hectare cu diferite specii cum ar fi molid, brad, gorun, stejar pedunculat, paltin de munte ori frasin. Lucrările de împăduriri se vor face în regie proprie, cu muncitori permanenţi, sezonieri şi zilieri. Acţiunea derulată sub titulatura „Luna plantării arborilor”, prevede lucrări de regenerare a pădurilor pe suprafaţa de 10.900 de hectare la nivel naţional. Totodată, hunedorenii dornici de voluntariat vor putea iniţia acţiuni de plantare şi vor primi asistenţă de la specialiştii direcţiei silvice. Finanţarea lucrărilor de regenerare a pădurilor se va asigura din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor care se constituie la nivelul regiei (circa 140 milioane de lei) şi din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică (10 milioane de lei).