MASA  ROTUNDĂ A  BUNELOR PRACTICI – Mai multe Universități – o singură limbă, un singur scop și angajament: EVOLUȚIE  PRIN COLABORARE

Comunitățile academice din Craiova, Drobeta Turnu-Severin, Bor(Serbia) și Petroșani, susținute de cluburile Rotary  Craiova și Bor, adaugă încă un element de conexiune și colaborare. 

 
Exemplul de bună practică a relației dintre rotarienii craioveni, severineni  și a celor din Bor, care au creat proiectul de realizare a Centrului de Training și Incubator de Afaceri din Bor- Serbia, prin implicarea lumii academice, atrage rezultate pe măsură.
 
Prima  întâlnire derulată în ianuarie 2019 între Rectorul Universității din Petroșani, prof.dr.ing. Sorin Mihai Radu și Pro-Decanul Facultății Tehnice din Bor ( Universitatea din Belgrad) – prof.dr.ec. Radoje Pantovic, a condus în mod evident la dorința de a stabili relații de colaborare la nivel inter-universitar și cu impact în comunitățile de referință.
Masa Rotundă organizată  în 7 noiembrie de Universitatea din Petroșani, intitulată generic și totodată sugestiv : Mai multe Universități – o singură limbă, un singur scop și angajament: EVOLUȚIE PRIN COLABORARE, a reunit reprezentanții celor 4 structuri academice din Bor, Craiova, Drobeta Turnu- Severin și Petroșani, reprezentanți ai activității miniere din Bor și Vulcan, membri ai cluburilor Rotary din Craiova și Bor.  La discuții a participat și Gheorghe Ile – primarul municipiului Vulcan, localitate înfrățită cu Bor-Serbia.
Discuțiile și propunerile avansate cu această ocazie, au condus la câteva elemente concrete de colaborare pe termen mediu și lung.
Realizarea unei serii de evenimente științifice, organizate în fiecare an într-una dintre cele 4 comunități academice, realizarea unui program comun de susținere a activității Centrului de Training și Incubator de Afaceri din Serbia și realizarea unor schimburi de studenți, în activități științifice, tehnice, culturale și sportive, sunt reperele colaborării programată pentru anii care urmează.
Mai presus de această agendă care implică multă asumare,  consolidarea relațiilor de prietenie și susținere reciprocă reprezintă cheia manifestării de ieri. Amprenta pe care buna colaborare dintre reprezentanții lumii academice și ai celei rotariene o lasă în viața semenilor, exprimă în esență ceea ce susține dezvoltarea și evoluția: identificarea și valorificarea elementelor generatoare de plus-valoare în societate.