MĂSURI ALE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PETRILA

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al orașului Petrila a fost convocat din nou în ședință de lucru de către primarul Vasile Jurca. În cadrul acestuia s-au analizat o serie de aspecte care au în vedere prevederi ale Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul României.

Potrivit primarului Vasile Jurca, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005 şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgenţă, Comitetul Local pentru Situații de Urgenţă a luat următoarele hotărâri.

1. Se continuă activitatea de dezinfecție zilnică a locurilor publice : străzi, trotuare, locuri de joacă , parcuri, toalete publice, intrări de bloc. Având în vedere că activitatea de dezinfecție a trotuarelor nu mai poate fi efectuată de catre SVSU Petrila, aceasta se va realiza de către operatorul de salubritate SC EDIL SAL PREST SA. Activitatea se va desfășura cu precădere noaptea. Dezinfecția străzilor se realizează cu mijloacele proprii ale Primăriei orașului Petrila, iar a celorlalte locuri publice cu operatori specializați, prin achiziție de servicii.

2. Asigurarea alimentației necesare și a altor necesități de trai, pentru persoanele care se afla în izolare la domiciliu și solicita sprijin. Se pun la dispoziție numere de telefon pentru solicitare de sprijin : 0757034400 (dispecer Poliția Locala) – telefon non stop respectiv 0787842531 (Direcția de Asistență Socială) în intervalul programului de lucru (luni-joi 8.00-16,00, vineri 8,00-13,30)

– Se va asigura achiziția de produse alimentare sau de igienă de bază contra cost, pe baza solicitării telefonice (sau altă cale electronică de comunicare) și distribuirea lor prin intermediul Direcției de Asistență Socială și a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Petrila, cu sprijinul Poliției Locale Petrila , în măsura posibilităților.

– Se vor asigura pachete de alimente și igienă pentru persoanele izolate de pe raza orașului Petrila prin intermediul Direcției de Asistență Socială Petrila. Prin hotărâre a consiliului local se va stabili modalitatea de acordare și se vor aloca fondurile necesare pentru acest scop.

– În cazul distribuirii hranei prin intermediul Cantinei de Ajutor Social pe situație de urgență timp de 7 zile, dacă se constată menținerea stării de urgență se poate prelungi acordarea pentru încă 7 zile.

– Comunicarea între persoanele izolate (verificate prin DSP) care solicită sprijin se va realiza prin intermediul Direcției de Asistență Socială telefonic

– Direcția de Asistență Socială Petrila menține și aplică planul de măsuri în sprijinul persoanelor vulnerabile urmând a-l adapta funcție de evoluția situației.

3. Fondurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu coronavirus COVID-19 de pe raza administrativ teritorială a orașului Petrila, inclusiv realizarea activității de dezinfecție, pentru achiziția de echipamente de protecție și pentru asigurarea hranei și alimentației necesare și a altor necesități de trai a persoanelor izolate care solicită sprijin se asigură din bugetul local al orașului Petrila.

4. Suspendarea târgului săptămânal, a programului cu publicul la Biblioteca orașului Petrila ”Gheorghe Ittu”, a activităților sau evenimentelor la Casa de cultura a orașului Petrila, precum și la cele doua Săli de evenimente (Căminul Cultural Cimpa și Jieț) pe perioada în care este instituită starea de urgență.

5. Accesul persoanelor în instituțiile publice. Se prelungește suspendarea activităților de relații cu publicul a instituțiilor publice (Primăria Orașului Petrila, Direcția de Asistență Social Petrila) până la data de 3 aprilie 2020. Instituțiile publice vor analiza posibilitatea efectuării muncii la domiciliu și a telemuncii.

6. Obligația transportatorilor autorizați de Primăria orașului Petrila în regim de taxi, de a respecta restricția transportului unei persoane, maximum doua persoane, numai pe locurile din spate. Transportatorii în regim de taxi au obligația de a respecta restricția transportului unei persoane, maximum două persoane, numai pe locurile din spate.

7. Măsurile vor fi duse la îndeplinire de Direcția de Asistență Socială Petrila, Politia Locala a Orașului Petrila, SVSU Petrila, Primarul orașului Petrila – prin aparatul său de specialitate.

”Ca o recomandare personală adusă tuturor petrilenilor este să evite aglomerările, pe cât posibil să stea acasă, să evite deplasările, decât în situații care nu suportă amânare și să respecte regulile minime de igienă. Până la această oră orașul Petrila nu are niciun caz confirmat cu Coronavirus și, dacă împreună reușim să facem o prevenție foarte bună, atunci va fi posibil să nici nu avem” a declarat Vasile Jurca, primarul orașului Petrila.

La ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului Petrila din 20 martie 2020, toate măsurile menționate mai sus au fost luate în unanimitate.