Medicul Mariana Mateescu, condamnată la un an de închisoare

Fostul director al unităţii medicale din Lupeni a fost condamnată la un an de închisoare, însă pedeapsa a fost suspendată de judecătorul de la Petroşani. Iată soluţia dictată de preşedintele de şedinţă de la Judecătoria Petroşani.
Solutia pe scurt: În baza art. 386 al.1 Cod Proc. Pen dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii si a neurmăririi de conducerea entităţii a măsurilor transmise de Curtea de Conturi,prev. de art. 64 din Legea 94/1992 în infracţiunea de nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii si a neurmăririi de conducerea entităţii a măsurilor transmise de Curtea de Conturi,prev. de art. 64 al.1din Legea 94/1992. În baza art. 386 al.1 Cod Proc. Pen raportat la art 5 Cod Penal respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice prev. de art.248 Cod Penal 1968 cu aplicarea art. 41, 42 Cod Penal 1968 în infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art. 297 al.1 Cod Penal cu aplicarea art. 35 al.1 Cod Penal. Condamnă inculpata MATEESCU MARIANA, la pedeapsa de: – 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz ?n serviciu contra intereselor publice prev. de art.248 Cod Penal 1968 cu aplicarea art. 41, 42 Cod Penal 1968. În baza art. 12 al.1 din Legea nr. 187/2012 şi a art.71 alin. 2 Cod penal 1968, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin.1 litera a) teza a -II –a şi b Cod penal 1968. – 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii si a neurmăririi de conducerea entităţii a măsurilor transmise de Curtea de Conturi,prev. de art. 64 al.1din Legea 94/1992. În baza art. 12 al.1 din Legea nr. 187/2012 şi a art.71 alin. 2 Cod penal 1968, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin.1 litera a) teza a -II –a şi b Cod penal 1968. În baza art. 33-34 Cod Penal 1968, contopeşte pedepsele aplicate, inculpata urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare. În baza art. 81 Cod penal 1968, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o perioadă de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal 1968. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal 1968 suspendă executarea pedepsei accesorii constând în interzicerea unor drepturi civile pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal 1968 a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 19 si art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 1357 N. Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara – Autoritatea Administraţiei Publice Locale Lupeni – Spitalul Municipal Lupeni şi obligă inculpata să achite suma de 45.987, 65 lei cu titlu de despăgubiri civile către aceasta. În temeiul art. 6 alin. 1 din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si funcţionarea cazierului fiscal, dispune comunicarea prezentei hotărâri Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara, pentru efectuarea menţiunilor conform legii. În baza art. 274 al.1 CPP obligă inculpata la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 1250 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.02.2015.
Document: Hotarâre 36/2015 04.02.2015