Politica în domeniul migrației: Consiliul convine asupra unei poziții parțiale de negociere referitoare la Directiva privind returnarea

UE depune eforturi pentru ca normele privind returnarea migranților aflați în situație neregulamentară să devină mai eficace. Astăzi, Consiliul a convenit asupra unei poziții parțiale de negociere referitoare la Directiva revizuită privind returnarea. Această poziție acoperă toate aspectele revizuirii propuse, cu excepția dispozițiilor privind procedura la frontieră în cazul returnărilor. Acest lucru se datorează faptului că sfera de aplicare a acestei proceduri este definită în Regulamentul privind procedurile de azil, care, în prezent, este supus dezbaterilor.

„Îmbunătățirea eficacității returnărilor este o componentă fundamentală a unei politici globale în domeniul migrației. Aceasta este cea mai bună modalitate de a submina modelul de afaceri al persoanelor care introduc ilegal migranți și de a demonstra faptul că a-ți încredința viața în mâinile persoanelor respective nu reprezintă un bilet de intrare în Europa.” Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne din România

Scopul noilor norme propuse este de a accelera procedurile de returnare, de a preveni sustragerile și deplasările secundare și de a crește rata de returnare. În acest scop, poziția de negociere parțială include:

– proceduri mai clare și mai rapide de emitere a deciziilor de returnare și de introducere a căilor de atac, inclusiv obligația de a emite o decizie de returnare concomitent cu – sau la scurt timp după – o decizie de încetare a unei șederi legale;

– obligația ca persoanele care fac obiectul unei proceduri de returnare să coopereze și posibilitatea de a se lua măsuri în caz de necooperare;

– norme mai eficiente privind returnările voluntare, inclusiv obligația de a institui programe specifice în statele membre;

– o listă comună, neexhaustivă, de criterii obiective care să stabilească riscul de sustragere;

– posibilitatea de a lua în custodie publică un resortisant al unei țări terțe în cazul în care acesta prezintă un risc pentru ordinea publică, siguranța publică sau securitatea națională;

– în ultimă instanță și atunci când se oferă o serie de garanții, posibilitatea de a returna un resortisant al unei țări terțe către orice țară terță sigură.

Mandatul parțial asigură respectarea drepturilor fundamentale ale migranților, în special a principiului nereturnării.