Prefectura Hunedoara reacţionează la critici

În ultima perioadă au existat tot mai multe afirmații în spațiul public legate de modul în care prefectul, ca reprezentant al Guvernului, își desfășoară activitatea în raport cu administrațiile publice din județ, în special cu cea din municipiul Hunedoara. Ne exprimăm regretul că foștii parteneri de dialog aleg să informeze incorect publicul doar pentru că există o oarecare agitație preelectorală. De fiecare dată, atunci când alegerile se apropie, instituția noastră este solicitată să intervină în situații care sunt disputate de actorii politici, mai ales când aceștia rămân fără argumente. Este evident că aluziile la independența politică a unui prefect nu pot dispărea în contextul actual, dar asta nu înseamnă că este și real partizanatul. În perioada următoare se vor accentua declarațiile și manifestările de opinie ale celor care urmează să se angajeze în competiția electorală care bate la ușă. Din această perspectivă, singura preocupare a instituției noastre este de a asigura un climat de dialog, echilibru și analiză obiectivă, în mod nepărtinitor și echidistant, a tuturor aspectelor care țin de legalitatea administrațiilor publice din județul Hunedoara.

În raportul cu administrația publică locală din municipiul Hunedoara prioritară a fost găsirea de soluții pe calea dialogului, atunci când au existat obiecțiuni din partea juriștilor noștri cu privire la legalitatea actelor adoptate de către Consiliul Local. Faptul că nu s-a ales calea unei acțiuni în contencios administrativ, care este o procedură mai lungă în timp, vine să susțină punctul nostru de vedere. Mai mult, de fiecare dată, emitentul actului a ales să-și însușească observațiile făcute și să revoce actul criticat, decât să îl mențină în vigoare și să aștepte decizia judecătorilor.
În cursul anului trecut s-a procedat la controlul de legalitate a unui număr de 40.285 de acte administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale și județene, astfel:
— 234 hotărâri adoptate de Consiliul Județean;
— 732 dispoziții emise de Președintele Consiliului Județean;
— 9.974 hotărâri adoptate de Consiliile locale;
— 29.345 dispoziții emise de primarii unităților administrativ teritoriale.
Pentru actele considerate nelegale sau necorespunzătoare din punct de vedere al tehnicii legislative, s-a înaintat procedură prealabilă solicitându-se reanalizarea lor în scopul completării, modificării sau revocării, după cum urmează:
— un număr total de 418 proceduri prealabile sau atenționări privind neconformitatea actelor administrative cu normele legale, din care s-au efectuat 115 proceduri/atenționări pentru dispoziții emise de către primari și 303 proceduri/atenționări pentru hotărâri adoptate de către consiliile locale;
— un număr de 406 acte au fost revocate, completate, modificate sau au fost comunicate precizări din care a rezultat legalitatea actelor criticate.
Nu au fost revocate, ca urmare a procedurilor efectuate, un număr de 9 hotărâri ale consiliilor locale și un număr de 3 dispoziții ale primarilor, care au generat acțiuni prin care au fost sesizate instanțele de contencios.
Așa cum am mai informat, activitatea prefectului este expres reglementată de cadrul legislativ, iar în raport cu administrațiile publice locale singurul element care se are în vedere este respectarea legii în ceea ce privește adoptarea hotărârilor de consiliul local sau emiterea dispozițiilor primarilor, aceasta fiind una dintre activitățile de bază oferite prin lege în competența prefectului, și anume verificarea legalității actelor acestor autorități prin intermediul instanței de contencios administrativ.
Prefectul județului Hunedoara precizează, așa cum a mai făcut și în trecut, că nu dorește să intre într-o dezbatere cu conotații politice. Domnul Sorin Adrian Vasilescu a luat act de afirmațiile făcute în spațiul public și consideră că declarațiile politice sunt esența unui sistem democratic, dar acestea trebuie să aibă un suport real pentru a fi utile cu adevărat locuitorilor județului Hunedoara, iar cu privire la funcția deținută în prezent, aceea de prefect, informează că va stărui în respectarea legilor în vigoare ale României, care guvernează administrația publică și că nu va ceda presiunilor politice.