PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI: A fost montată stația de încărcare a vehiculelor electrice!

Stația de încărcare a vehiculelor electrice a fost deja montată, în imediata vecinătate a Primăriei Municipiului Petroșani, iar de la sfârșitul acestei săptămâni va fi funcțională.
Este prima stație de încărcare a vehiculelor electrice din Valea Jiului, fiind pusă la dispoziția Primăriei Municipiului Petroșani, cu titlu gratuit, pe o perioadă de doi ani, de SC Euroelectric SRL. Amplasamentul a fost ales pe considerentul că aici există și branșamentul electric necesar, precum și paza asigurată.
”Având în vedere faptul că o parte dintre turiștii care vizitează zona noastră de o frumusețe naturală deosebită sunt proprietari de mașini electrice, am propus Consiliului Local aprobarea ofertei de preluare în comodat a stației de încărcare și aprobarea regulamentului privind funcționarea și exploatarea acesteia, iar proiectul a primit girul aleșilor locali”, a explicat primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob – Ridzi.
De precizat că, în ultimii ani, politica și legislația europeană și națională au dezvoltat standarde de mediu mai ridicate pentru orașe și municipii. Vehiculele curate și eficiente din punct de vedere energetic, care au un rol important în politica climatică și energetică a UE, precum și electrificarea transportului reprezintă priorități pentru strategiile climatice și de eficiență energetică. CE a stabilit obiective ambițioase pentru eliminarea treptată a vehiculelor cu combustibil convențional din mediul urban, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea aerului.
Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob – Ridzi, a precizat că acesta este un proiect pilot, dar, cu bani de la UE, care finanțează astfel de investiții, vor mai fi amenajate alte câteva stații de încărcare pe raza întregului municipiu.