PRIMĂRIA PETROȘANI – Centru de colectare prin aport voluntar, amenajat prin PNRR

Am depus la finanțare, prin Planul Național de Redresare şi Reziliență, proiectul care prevede înființarea pe raza municipiului Petroșani a unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Petroşani.
Obiectivul principal al proiectului, în conformitate cu obiectivul specific al Ghidulul de finanţare lansat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, este dezvoltarea unui management al deşeurilor eficient, prin suplimentarea capacităţilor de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deşeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice şi a tranziţiei la economia circulară.
Practic, în aceste centre realizate în conformitate cu toate cerințele europene în domeniu, pot fi predate deșeuri voluminoase, inclusiv anvelope sau mobilier uzat, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări.
Terenul propus pentru realizarea investiției situat pe Str. Strada Cărbunelui, Nr. 20, pe suprafaţa fostei mine Dâlja, având suprafața de 3.150 m², iar investiția va fi realizată în conformitate cu proiectul-tip pus la dispoziția solicitanților de către MMAP.
Proiectul a fost aprobat în Consiliul Local Petroșani. Valoarea maximă eligibilă este de cel mult 778.720 euro/centru de colectare prin aport voluntar, echivalentul fără TVA, în conformitate cu devizul general aferent proiectului – tip. Din această sumă, costul aferent dotării centrului de colectare prin aport voluntar cu utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale este de aproximativ 280.000 euro, fără TVA.