RĂSPUNS DE LA IGPR

R  O  M  Â  N  I  A
MINISTERUL AFACERILOR
INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
NESECRET
Bucureşti
Nr. 3044208/14.11.2013
CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Către,
Domnul Robert WAGNER
La solicitarea dumneavoastră înregistrată cu nr. 3044204, din data de 12.11.2013 şi formulată în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă comunicăm  următoarele:
Dosarul penal la care faceți referire este instrumentat de către D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală. Precizăm că, în dosarul penal menționat, în conformitate cu normele legale în vigoare, activitatea de cercetare se află în directa coodonare a procurorului de caz. Poliţiştii pot desfășura activități procedurale doar în baza delegării făcute de procuror.
Menționăm că, raportul transmis  conducerii I.G.P.R., la începutul lunii iulie a.c., în care erau sesizate posibile fapte de corupţie a fost înaintat D.N.A. şi Parchetului General pentru competentă soluţionare.
De asemenea, punerea la dispoziţie şi suspendarea din funcţie a unui poliţist poate fi dispusă doar în conformitate cu prevederile legale în materie, respectiv Legea 360/2002, privind Statutul poliţistului, art. 65, care prevede că:
„(1) În cazul în care împotriva poliţistului s-a început urmărirea penală sau a fost trimis în judecată, menţinerea sa în activitate se hotărăşte după soluţionarea definitivă a cauzei, cu excepţia situatiei în care a comis şi alte abateri disciplinare, când operează procedura disciplinară obişnuită.
(2) Pe timpul urmăririi penale şi judecării poliţistul este pus la dispoziţie. Poliţistul pus la dispoziţie îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite, în scris, de şeful unităţii de poliţie şi beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, şi de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.
(3) Pe perioada arestării preventive poliţistul este suspendat din funcţie. Pe timpul suspendării poliţistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute de prezenta lege.
(4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetarii urmăririi penale ori a procesului penal, poliţistul va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, potrivit competenţelor stabilite prin ordin al ministrului de interne.”
Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în rezolvarea problemelor ce intră în competenţa informaţiilor de interes public.
Cu deosebită stimă,
RESPONSABIL LEGEA 544
inspector principal de poliţie
Olga MENAEV

Mâine așteptam de la IGPR și răspunsul cu privire la polițistul Muntean Alin.Să aflăm se fac verificări sau nu?!