Reducerea riscurilor la dezastre și necesitatea creării unui sistem coerent de acțiune,discutate la Istanbul

În perioada 26-28 martie, am participat la Forumul European pentru reducerea Riscului la Dezastre (EFDRR), care s-a desfășurat la Istanbul. Scopul acestei întruniri a fost consolidarea angajamentul politic privind generarea de programe și parteneriate menite să pună în aplicare prevederile Cadrului de Acțiune de la Sendai pentru Reducerea Riscurilor la Dezastre 2015-2030.
EFDRR a adus laolaltă reprezentanți ai guvernelor, parlamentelor naționale și administrațiilor locale, organizații interguvernamentale, instituții academice, ONG-uri, sectorul privat,reprezentanți ai ONU, participanți din Europa, Asia, Orientul Mijlociu, SUA. În cadrul celor 3 zile de dezbateri, mai multe țări din Europa și-au prezentat experiența în zona prevenirii riscului dezastrelor.
Obiectivele acestui forum, premergător celui din Cancun, care se va desfășura în 22-26 mai,sunt reprezentate, concret, de transpunerea angajamentelor asumate la Sendai, în martie 2015,în acțiuni locale și regionale, precum și de stabilirea cadrului general privind accelerarea implementării și monitorizării măsurilor stabilite în Japonia. De altfel, la Sendai s-a subliniat necesitatea unei platforme globale, dar și a platformelor regionale pentru Reducerea Riscurilor la Dezastre, în vederea creării unui sistem coerent care să crească potențialul de colaborare al tuturor părților interesate.
În cadrul EFDRR s-a discutat și despre impactul schimbării climatice asupra Europei.Concluziile au fost următoarele: oamenii au contribuit în mod direct la schimbările climatice;acestea au un efect devastator asupra ecosistemelor, dar și a sănătății noastre; adaptarea la acest fenomen este necesară pentru a reduce riscurile, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.
Astfel, strategia privind adaptarea la evoluția schimbărilor climatice pentru perioada 2017-2018 presupune, între altele, ca statele membre UE să promoveze acțiuni în acest sens; să adopte strategii; o mai bună documentare în luarea deciziilor; atenția pentru sectoarele vulnerabile.
Cu ocazia Forumului European pentru reducerea Riscului la Dezastre (EFDRR) din Istanbul s-au conturat și câteva concluzii. Astfel, 23 de țări au strategii naționale de adaptare la schimbările climatice, iar 12 dintre ele au și planuri de acțiune în acest sens; unele țări sunt în stadiul de implementare; altele au sisteme de monitorizare și raportare, dar puține au evaluări performante – printre cele mai populare politici aplicate de țări sunt campaniile de informare.
În vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România în Cadrul de Acţiune de la Sendai pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre 2015-2030, din martie 2015, ca parte semnatară a Declaraţiei, Guvernul a reglementat, în octombrie 2016, printr-o Hotărâre, organizarea şi funcționarea Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre.
Activitatea Platformei naționale vizează următoarele direcții de acțiune: cunoașterea şi conștientizarea tipurilor de risc și a efectelor acestora; creșterea capacității de gestionare a riscurilor de către autorităţile administraţiei publice prin susţinerea colaborării interinstituționale şi a implicării tuturor factorilor interesaţi; încurajarea investiţiilor în măsuri structurale şi nestructurale de reducere a riscului de dezastre şi de creştere a rezilienţei;consolidarea pregătirii forţelor de intervenţie, în vederea asigurării unui răspuns eficient la toate nivelurile.
Platforma naţională se compune din Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, la care se adaugă grupuri de suport tehnico-ştiinţific împreună cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, asociaţiilor profesionale, sindicatelor, instituţiilor de învăţământ superior şi institutelor de cercetare, instituţiilor culturale, ale cultelor şi asociațiilor religioase recunoscute potrivit legii şi ai mass-media.
Fondurile necesare pentru activitățile de secretariat în cadrul Platformei naționale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne şi al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Finanțarea cheltuielilor curente şi a cheltuielilor de capital ale Platformei se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ministerelor, pentru tipurile de risc repartizate spre gestionare, precum şi din alte surse constituite potrivit legii.
Concluziile Forumului European pentru reducerea Riscului la Dezastre (EFDRR) din Istanbul vor fi transpuse într-un document și vor contribui, în mod direct, la discuțiile ce vor urma în acest an, legate de Platforma Globală pentru Reducerea Riscului la Dezastre.
Deputat Natalia – Elena Intotero,
Vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă din cadrul Camerei Deputaților