SENATUL RESPINGE SCURTAREA TERMENILOR INIțIERII PROCESELOR CIVILE ŞI FACILITEAZĂ TERGIVERSAREA ACESTORA DE CĂTRE JUDECĂTORI

Senatul a decis continuarea tergiversării termenilor inițierii proceselor civile de către judecători, refuzând stabilirea limitei de maximum 20 de zile pentru verificarea de către judecători și comunicarea către pârâți a cererii de chemare în judecată, rămânând, astfel, nelimitat timpul prevăzut inițierii proceselor civile de către judecători, fără a se asigura condițiile în care părțile să poată contesta și cere judecătorilor îndeplinirea obligaţiilor privind celeritatea procesului, neexistând acum posibilitatea recurgerii la procedura Contestației privind tergiversarea procesului.
În şedinţa din 4 martie 2015 a plenului Senatului, cu 86 de voturi ale senatorilor PSD, LC și UDMR, din 117 prezenți, a fost respinsă inițiativa legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, detalii suplimentare aici (VIDEO) http://youtu.be/RGq7FwCNTkE și aici (WEB) http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18405
Urmează votul Camerei Deputaților.
Inițiativa legislativă pe care am susținut-o în plenul Senatului, propune o soluție de evitare a tergiversării termenilor inițierii proceselor civile de către judecători, prin stabilirea unui termen limită, de cel mult 20 zile de la data la care au fost îndeplinite condițiile prevăzute de lege privind iniţierea procesului civil.
Astfel, se puteau salva luni de zile din durata actuală a proceselor civile, în care judecătorii ar trebui să verifice și comunice către pârâți cererea de chemare în judecată, asigurând astfel condițiile în care părțile, dar în special reclamantul, să poată contesta și lua măsuri pentru obligarea judecătorilor de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin privind celeritatea procesului.
Deși legea actuală stabilește anumite termene limită pentru îndeplinirea obligațiilor de către părți (cu titlu de exemplu – 10 zile pentru completarea și modificarea cererii de chemare în judecată, 10 zile pentru depunerea răspunsului la întâmpinare etc.), acestea încep să curgă de la data la care judecătorul constată că sunt îndeplinite condițiile de formă ale acțiunilor sau sunt depuse la dosar de către părți toate actele solicitate de instanță.
Nu sunt puține cazurile în care judecătorii, datori să verifice îndeplinirea tuturor condițiilor de chemare în judecată, nu efectuează niciun demers şi, astfel, se pierd luni de zile fără să se trimită adrese către reclamant pentru completarea cererii, către pârât pentru depunerea întâmpinării sau fără să se stabilească un prim termen de judecată.
În cazul prelungirii nejustificate a unui proces, Noul Cod de Procedură Civilă a instituit procedura Contestației pentru tergiversarea procesului, la care părțile interesate pot recurge doar atunci când se finalizează procedura reclamată, ori legea actuală nu prevede un termen limită pentru verificarea de către judecător privind îndeplinirea cerințelor de formă ale cererii de chemare în judecată și nici nu prevede termenul de la data la care au fost îndeplinite condițiile prevăzute de lege, în care judecătorul trebuie să comunice cererea de chemare în judecată către pârât.
Celeritatea soluționării proceselor prevăzută acum în noul Cod de Procedură Civilă este astfel viciată, pentru că nu asigură îndeplinirea la timp a obligaţiilor de către judecători şi nu dă posibilitatea cetăţenilor să recurgă cu şanse de succes la procedura Contestației privind tergiversarea procesului.
SENATOR VALERIU TODIRASCU
Foto: Jurnalul.ro