Știai? Documentele necesare la schimbarea certificatului de înmatriculare în 2018

Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare se solicita la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule şi costa 37 de lei.

Numărul de acte care trebuie depuse poate fi diferit, în funcţie de motivul pentru care proprietarul autoturismului cere un duplicat al documentului. Astfel, în situaţia în care se modifică numărul de înmatriculare aveţi nevoie de:

  •     Cererea solicitantului; Cerere pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare în caz de furt / pierdere
  •     Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului; Fişă înmatriculare
  •     Cartea de identitate a vehiculului original şi copie
  •     Actul de identitate al solicitantului,în original şi copie
  •     Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare – 37 lei
  •     În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie
  •     Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
  •     Certificatul de înmatriculare în original
  •     Copia contractului RCA în termenul de valabilitate

 

Continuarea, pe Promotor.ro.