UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI: Conferință de lansare a proiectului POCU/379/6/21/125144

Universitatea din Petroșani, în parteneriat cu Universitatea din București, a demarat proiectul POCU/379/6/21/125144, „EU-ANTREPRENOR- creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială. Conferința de lansare va avea loc marți, 30 iulie, la ora 12, în Sala de Conferințe a Bibliotecii Universității din Petroșani.Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni, între 27 mai 2019 și 26 mai 2021 și are o valoare totală de 7.729.873,55 lei. Obiectivul general al proiectului vizează, în corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/  domenile identificate prin SNC și SNCDI, creșterea accesului și echității în învățământul terțiar universitar, precum și a atractivității, diversificării și inovării ofertelor educaționale în ceea ce privește inițierea și finalizarea de demersuri academice și antreprenoriale suplimentare adresate unui număr de 450 studenți din anii terminali ai ciclului de licență de invățământ terțiar universitar, în strânsă legătură cu imbunătățirea competențelor transversale ale personalului didactic (76) în relație cu proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale, organizarea și furnizarea în medii online a cursurilor/ aplicațiilor și promovarea în medii noi de învățare. Grupul țintă este constituit din: personal didactic din învățământul terțiar universitar, 450 studenți din anii terminali de licență ( 300 universitatea solicitantă, 150 universitatea parteneră), dintre care 305 studenți proveniți din mediul rural, studenți netradiționali și aparținând minorității romă, 50 cadre didactice participante la focus-grupuri și derulare cursuri, 200 elevi sprijiniți să participe la vizite la nivelul celor două universități.În cadrul conferinței de lansare vor participa reprezentanți din conducerea celor două universități, cadre didactice universitare, studenți, reprezentanți ai mediului de afaceri și reprezentanți ai mass-media.
Proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.